Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Agenda ledenvergadering 21 september 2019

 

JUBILEUMVIERING FCIW-Al BARĪD

 

Locatie: Excelsior, Singel 45a, 3442AL Woerden

 

Zaal open om 10 uur voor ruilen, kopen, verkopen, praten, koffie…

 

Ledenvergadering: 12 uur

 

1. Opening vergadering

2. Verslag van de bijeenkomst op 11 mei 2019

3. Aanmelden extra agenda punten

4. Ingekomen/ uitgegane stukken

5. Mededelingen

6. Ruim je Kamer op! (Presentatie door Voorzitter)

7. Postex

8. Jubileumnummer Al-Barīd

9. Komende nummer Al-Barīd

10. Rondvraag

11. Afsluiting

Gezamenlijke lunch: 13 uur

Veiling: 13.30 uur

Kaart