Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)Locatie: Excelsior, Singel 45a, 3442AL Woerden

 

Zaal open om 10 uur voor ruilen, kopen, verkopen, praten, koffie…

 

Ledenvergadering: 12 uur

 

AGENDA 30 november 2019


  1. Opening en welkom
  2. Notulen van september 2019 (zie bijlage)
  3. Bestuursmededelingen
  4. Speciale editie van Al Barid
  5. Website van FCIW 
  6. Beurzen

- Filateliebeurs
- Hertogpost
7.   Contributie
8.   Rondvraag
9.   Quiz
10. Veiling
11. Sluiting vergadering

Kaart