Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)


 

Jaarverslag 2020 secretaris FCIW/Al Barid
Vergaderingen in Woerden
In 2020 heeft FCIW Al-Barīd twee ledenvergaderingen gehouden in Woerden, namelijk op 22 februari (jaarvergadering) en 12 september. Helaas moesten door corona-lockdowns de geplande vergaderingen van 16 mei en 21 november worden afgelast. Dat zorgde er tevens voor dat de septembervergadering matig (door 13 mensen) werden bezocht.
Veilingen
In 2020 werden geen veilingen tijdens fysieke samenkomsten gehouden, maar als alternatief ging veilingmeester Theo Hooft digitale EVA’s organiseren. Dat werden er vier in 2020. Die werden gewaardeerd, en leverden bovendien een nieuw lid voor de vereniging op.
Leden
We eindigden het jaar 2020 met hetzelfde aantal leden waarmee we begonnen, namelijk 48.
Tentoonstelling
Als alternatief voor onze tentoonstellingen ter vergadering, organiseerde Theo Hooft een digitale tentoonstelling in december. Er kwamen 11 inzendingen.
Al Barīd
In 2020 werden twee A5 Al-Barīds in full colour uitgegeven (september 2020 en januari 2021). Uniek was dat de septemberuitgave al in april als digitale uitgave aan de leden is rondgestuurd. Er was een mooie diversiteit aan onderwerpen.
Beurzen
Helaas geen beurzen dit jaar. Door Corona zijn ook die verstoord.
Bestuur in 2020
Het bestuur kwam in 2020 alleen op 4 januari bij elkaar. Verder werd uiteraard veel digitaal besproken.
Dhr F Bruining: voorzitter
Dhr J M Strengholt: secretaris
Dhr P de Haan: penningmeester
Dhr Th Hooft: veilingmeester
Jos M Strengholt, 5 januari 2020

Jaarverslag Secretaris FCIW 2019


Utrecht, 4 Januari 2020

Vergaderingen   

In 2019 heeft FCIW Al-Barid vier ledenvergaderingen gehouden in Woerden, namelijk op  

23 februari, 11 mei, 21 september en 30 november. Op elk van de vergadering waren  

ongeveer 20 leden aanwezig.   

Dhr. Toon Jansen was in staat in drie van de vier vergaderingen een veiling te organiseren  

- voor die van mei was niet voldoende materiaal aangeleved. Vooral de laatste veiling  

van het jaar was succesvol; dat was trouwens ook de laatste veiling die Jansen leidde. Hij  

legde na een halve eeuw activiteiten voor onze club zijn functies neer. Hij verdient veel  

dank, wat in de laatste vergadering (30 november) ook ruimschoots tot uiting is gebracht  

door onze vereniging.   

Jansen werd als dank voor zijn inzet van decennia bovendien geëerd door de KNBF met  

de gouden KNBF bondsspeld die Dhr Hans Kraaibeek, voorzitter KNBF, hem opspelde.   

De FCIW kreeg van Dhr Kraaibeek bovendien een Oorkonde 50 jarig bestaan.   

Tijdens elke vergadering was de bibliotheek van Al-Barid aanwezig dankzij het werk van  

dhr Van Zellem.   

Ook werd op elke vergadering mooi filatelistisch materiaal tentoongesteld. Daarnaast  

werd een brieventoernooi georganiseerd tijdens de vergaderingen van februari, mei en  

september. Op de vergadering van november werd een onderlinge tentoonstelling  

georganiseerd. Ook voor 2020 zullen we deze opzet aanhouden.   

Al Barīd   

We hebben in de ledenvergaderingen veel gesproken over de koers van ons blad Al-

Barid; duidelijk is dat Al-Barid wordt gewaardeerd - ook buiten onze vereniging - maar de  

productie is vaak tijdrovend. Er is een sterke behoefte aan twee (extra) redacteurs, één  

voor ons tijdschrift en één voor de site.   

In 2019 werden twee forse nummers uitgebracht. Een 50-jarig jubileumnummer (84) met  

daarin een bloemlezing van allerhande artikelen met betrekking tot ons verzamelgebied.  

Veel leden hebben hieraan een bijdrage geleverd. Voorts een nummer met daarin een  

drietal posthistorische thema’s over het Midden Oosten in de Eerste Wereldoorlog en de  

periode daarna (85).   

De verspreiding van de nummers van Al-Barīd naar de leden verliep moeizaam dit jaar.  

Daarvoor excuses.       

Beurzen   

In oktober waren we als vereniging aanwezig met een stand op de Filateliebeurs in  

Hilversum en op POSTEX in Apeldoorn.   

Leden  

Dhr J. Walschots meldde zich in 2018 aan als nieuw lid.   

In 2019 is helaas overleden ons zeer gewaardeerd lid Machiel van der Velden.   

Hierdoor eindigden we op 31 december 2019 met 48 leden.    

Bestuur   

Voorzitter Dhr Hooft trad af als voorzitter, en Dhr Bruining legde zijn  

penningmeesterschap neer om voorzitter te worden.  

Lid P de Haan werd de penningmeester en is bij de KvK ingeschreven als zodanig.   

Hooft is Jansen opgevolgd als ‘commissaris veilingen’.   

Jos M Strengholt  

Utrecht, 4 januari 2019   

Kaart