Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Jaarverslag Secretaris FCIW 2019 

 

Utrecht, 4 Januari 2019  

Vergaderingen  

In 2019 heeft FCIW Al-Barid vier ledenvergaderingen gehouden in Woerden, namelijk op

23 februari, 11 mei, 21 september en 30 november. Op elk van de vergadering waren

ongeveer 20 leden aanwezig.   

Dhr. Toon Jansen was in staat in drie van de vier vergaderingen een veiling te organiseren

- voor die van mei was niet voldoende materiaal aangeleved. Vooral de laatste veiling

van het jaar was succesvol; dat was trouwens ook de laatste veiling die Jansen leidde. Hij

legde na een halve eeuw activiteiten voor onze club zijn functies neer. Hij verdient veel

dank, wat in de laatste vergadering (30 november) ook ruimschoots tot uiting is gebracht

door onze vereniging.  

Jansen werd als dank voor zijn inzet van decennia bovendien geëerd door de KNBF met

de gouden KNBF bondsspeld die Dhr Hans Kraaibeek, voorzitter KNBF, hem opspelde.   

De FCIW kreeg van Dhr Kraaibeek bovendien een Oorkonde 50 jarig bestaan.  

Tijdens elke vergadering was de bibliotheek van Al-Barid aanwezig dankzij het werk van

dhr Van Zellem.  

Ook werd op elke vergadering mooi filatelistisch materiaal tentoongesteld. Daarnaast

werd een brieventoernooi georganiseerd tijdens de vergaderingen van februari, mei en

september. Op de vergadering van november werd een onderlinge tentoonstelling

georganiseerd. Ook voor 2020 zullen we deze opzet aanhouden.  

Al Barīd  

We hebben in de ledenvergaderingen veel gesproken over de koers van ons blad Al-

Barid; duidelijk is dat Al-Barid wordt gewaardeerd - ook buiten onze vereniging - maar de

productie is vaak tijdrovend. Er is een sterke behoefte aan twee (extra) redacteurs, één

voor ons tijdschrift en één voor de site.  

In 2019 werden twee forse nummers uitgebracht. Een 50-jarig jubileumnummer (84) met

daarin een bloemlezing van allerhande artikelen met betrekking tot ons verzamelgebied.

Veel leden hebben hieraan een bijdrage geleverd. Voorts een nummer met daarin een

drietal posthistorische thema’s over het Midden Oosten in de Eerste Wereldoorlog en de

periode daarna (85).  

De verspreiding van de nummers van Al-Barīd naar de leden verliep moeizaam dit jaar.

Daarvoor excuses.       

Beurzen  

In oktober waren we als vereniging aanwezig met een stand op de Filateliebeurs in

Hilversum en op POSTEX in Apeldoorn.   

Leden

Dhr J. Walschots meldde zich in 2018 aan als nieuw lid.   

In 2019 is helaas overleden ons zeer gewaardeerd lid Machiel van der Velden.  

Hierdoor eindigden we op 31 december 2019 met 48 leden.    

Bestuur  

Voorzitter Dhr Hooft trad af als voorzitter, en Dhr Bruining legde zijn

penningmeesterschap neer om voorzitter te worden.  

Lid P de Haan werd de penningmeester en is bij de KvK ingeschreven als zodanig.  

Hooft is Jansen opgevolgd als ‘commissaris veilingen’.  

Jos M Strengholt

Utrecht, 4 januari 2019  

Kaart