Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Agenda Ledenvergadering al Barid op 11 mei 2019.

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal duren tot 15.30 uur. De vergadering begint om 12.00 uur. Einde vergadering 13.00 uur.

 

De Agenda luidt als volgt:

1. Opening en Welkom;

2. Notulen vergadering van 17 februari  2019;

3. Aanmelden extra agendapunten;

4. Ingekomen/uitgaande stukken;

5. Mededelingen;

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden:

Folkert Bruining is verkiesbaar als de nieuwe voorzitter

Folkert treedt dus af als penningmeester en in zijn plaats is Pieter de Haan verkiesbaar. 

7. Afscheid van de huidige voorzitter Theo Hooft.

8, Aanstellen nieuwe kascommissie.;

9. Postex , die dit jaar plaatsvindt op 1 t/m 3 november in Apeldoorn.

10.Voortgang "Special".

11.Voortgang van het Jubileumnummer.

12.Rondvraag.

13.Sluiting.

De Veiling wordt vanaf 13.00 uur gehouden.


 

Kaart