Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Door ziekte van onze secretaris Jos Strengholt is het niet mogelijk onze geplande jaarvergadering van 20 februari a.s. doorgang te laten vinden. De vergadering zal nu gehouden worden op 20 maart 2021. De (online) vergadering zal georganiseerd worden via  ZOOM en zal 10.00 uur aanvangen. U ontvangt hiervoor tijdig nog een uitnodiging en agenda alsmede de ZOOM-link. 


U ontvangt nu alvast de jaarstukken: jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester, jaarverslag bibliothecaris, jaarverslag redactie Al Barid (zie 4 bijlagen).


Vragen of suggesties kunt u bij mij kwijt.


 


Past u allen goed op uzelf. Houdt afstand!


 


Een vriendelijke groet,


 


Folkert Bruining


voorzitter FCIW/Al Barid


18 februari 2021


 


Indien u een ledenlijst wenst te ontvangen kunt u mij mailen.4 bijlagen
Veilingmeester Theo Hooft laat over de uitkomst van de online veiling van 8 december het volgende weten:

De veiling EVA 4 is afgesloten, de gelukkige bieders schrapen nu het geld bijeen om hun
waardevolle aankopen te kunnen betalen

De winnaar van de loterij is geworden de heer E. Hoencamp die daarmee een veilingbon
in de wacht sleept even groot als een half jaar contributie.


EVA5 volgt begin 2021 en is een uitverkoop veiling dus duik in uw kelder, zoek op de zolder
Maar vooral plunder uw insteekboeken, kistjes en dozen voor items u heeft er de komende weken tijd genoeg voor……


Op naar de tentoonstelling……


Groeten


Theo Hooft


...
Secretaris Jos Strengholt laat het volgende weten:

Buitengewoon geachte leden van FCIW
We weten dat u allen intens uitzag naar onze Eindejaarsvergadering op 21 november.  
Ik denk ook dat u er al vanuit ging dat deze vergadering, tragischerwijs, niet kan doorgaan.  Helaas.  We moeten de bijeenkomst afzeggen. 
(Hoewel het OMT, Premier Rutte en minister de Jong niet hebben gezegd dat filatelistische vergaderingen een gevaar voor de gezondheid opleveren!)Wat wel doorgaat is onze eindejaarsveiling! Stuur svp uw te veilen materiaal heel spoedig naar Theo Hooft (een goede scan, een minimale beschrijving, de inzet). Email van Theo is: tisihooft@hetnet.nl
En de digitale tentoonstelling gaat door! Stuur svp uw (maximaal 3) A4 kaders naar Theo - voor 10 november.  Onder deze email nogmaals de voorwaarden.
De redactie van al-Barīd zoekt nog artikelen voor nummer 88.  Wat gaat u bijdragen? Folkert Bruining wacht op uw ideeën:folkertbruining49@hotmail.com
Tenslotte, een vriendelijk verzoek uw lidmaatschap voor 2021 voor 31 december te voldoen.  Het is maar 30€ en u kunt dit vandaag nog regelen:
Bankrekening: NL12INGB0000549600 (BIC: INGBNL2A).  Voor vragen kunt u bij penningmeester Pieter de Haan terecht:pieterdehaan8@gmail.com.

Jos sloot zijn bericht af met de volgende hartenkreet:

Hartelijke groeten en blijf gezond, of wordt gezonder!Digitale versie Al Barid


De nummers 1 t.m. 75 van ons magazine Al Barid zijn gedigitaliseerd. U vindt de index onder de downloadknop. Voor verdere informatie en bestelling (leden en niet-leden van FCIW/Al Barid) kunt u contact opnemen met onze bibliothecaris gjvanzellem@gmail.com. Overname van artikelen of passages uit Al Barid mag alleen na toestemming van de vereniging FCIW/Al Barid (jos@strengholt.info) en met bronvermelding.Digitale versie Türkei Spiegel


De volgende link verwijst naar de boeken en tijdschriften in de bibliotheek van de Arbeitsgemeinshaft Osmanisches Reich/Türkei (AROS). De index verwijst tevens naar de artikelen opgenomen in het tijdschrift van de AROS, Türkei Spiegel (TS).

https://app.box.com/s/5gjp8vp3hvi1jgkkv02778vkifwp597a

De beschrijving van de inhoud van nieuwere afleveringen van Türkei Spiegel (TS) zijn te vinden via onderstaande link.


https://forum.bdph.de/forumdisplay.php?105-Osmanisches-Reich-T%FCrkei-und-deren-Nachfolgestaaten-AROS
Voor verdere informatie en/of bestelling van Türkei Spiegel ( alleen voor leden van FCIW/Al Barid) kunt u contact opnemen met onze bibliothecaris gjvanzellem@gmail.com. Alle informatie uit Türkei Spiegel valt onder de regels voor copy right van de genoemde Arbeitsgemeinshaft AROS (informatie hierover zobbel@zobbel.de).

En 'coming soon...'

De index op de tijdschriften van de Egypt Study Circle en L'Orient Philatelique.
De 'nuttige link' is de volgende:
https://www.bdph.de/index.php?id=34

Meer info via de website

 

  • de index van Al Barid nrs 1-75 zal  op de web site worden gepubliceerd;
  • Al Barid nrs 1-75 (NB index is      iets uitgebreider dan 75 nummers!) kan vrijelijk ter beschikking worden  gesteld aan leden en niet-leden;
  • Op de website wordt op korte  termijn de index van de Türkei Spiegel geplaatst.
  • Op de site worden op korte termijn de indexen van het magazine van de Egypt Study      Circle en l'Orient Philatelique geplaatst; Bij de indexen zal  een clausule staan hoe het materiaal mag worden  gebruikt (ook door onze eigen leden als het materiaal niet van onze vereniging is!) zodat rechten worden beschermd overeenkomstig de  wens/rechten van de 'eigenaars'. Als vereniging willen we daarover geen discussies hebben, derhalve moeten we zeer zorgvuldig handelen!

    Secretaris Jo Strengholt laat met het oog op de eindejaarsvergadering het volgende weten:

Op 21 november hebben we onze eindejaarsvergadering.  Sja… als dat doorgaat natuurlijk.
Maar we maken er sowieso een feestje van.


DIGITALE ONDERLINGE TENTOONSTELLING van FCIW 


Titel: "Deze zegels, brieven, of, echt gelopen ansichtkaarten zijn werelds


1. Ieder lid stuurt maximaal 3 kaders (3 A4tje) met daarop de zegels, brieven en kaarten met begeleidende tekst
2. U scant die A4tjes (minimaal 300DPI en uiteraard in portret)
3. Zorg dat de tekst op de A4tje groot genoeg is voor internet (controleer dat even goed op uw eigen computer)
4. U stuurt uw bijdrage per email naar Theo Hooft  <tisihooft@hetnet.nl>
5. Stuur het op voor 10 november.  OP 15 november wordt de zaak tentoongesteld op de website van de vereniging.
6. Als de vergadering op 21 november wonderlijkerwijs kan doorgaan, wordt daar de uitslag van de tentoonstelling bekend gemaakt.  Anders wordt dat online bekend gemaakt.
7. Als de bijdragen zo werelds zijn als we hopen kan er wellicht ook een tentoonstellingsnummer van al-Barid uit voortkomen.


Aan de slag dus.  Laat uw mooiste materialen zien! 


Hello
My name is Rafik Omri (39 years old) from Morocco, my favorite hobby is messaging and postage stamp collecting.
I have about this hobby about 11 months, and this time I met many friends, clubs and societies from all over the world, it is really a nice and fun pastime.
That is why I sent you this email to me, can I get samples, stamps, or anything free from you as a souvenir? Thank you very much.
Nice to meet you with my regards
This is my full address for communication between us:
Rafiq omri
Hay jdid nord S
N 234
Ben guerir
43150
Morocco


Meivergadering afgelast

Na overleg heeft het bestuur besloten dat onze vergadering van 16 mei geen doorgang zal vinden. Dit in verband met het coronavirus. Voorzitter Folkert Bruining voegt aan dit besluit nog een persoonlijk noot toe:

“Het is een onzekere tijd. De meesten van ons zullen de komende tijd aan huis gekluisterd zijn. Veel van ons zullen wellicht hun naasten niet kunnen ontmoeten, behalve eventueel via de sociale media.

Wellicht dat onze hobby, de filatelie, waar wij allen altijd zoveel plezier aan beleven, nu ook voor enige afleiding kan zorgen. Wellicht heeft u nu tijd om albums, die lange tijd niet zijn geopend, eens door te nemen. Wellicht zit er een verhaal in, schrijf het op! Het bestuur kan u daarbij helpen. Laat het weten”.

Uiteraard hoopt het bestuur dat we elkaar op 12 september in gezondheid weer in Woerden kunnen ontmoeten.

Het Jubileum van Hertogpost was al verplaatst naar 28-30 mei in ''s-Hertogenbosch, maar die bijeenkomst gaat uiteraard ook niet door.

 


 Een interview met penningmeester Pieter de Haan.

Pieter de Haan.

In de interviewrubriek op de site van Al Barid is het na bibliothecaris Jan van Zellum nu de beurt aan penningmeester Pieter de Haan om iets over zijn achtergrond in het algemeen en zijn passie voor de filatelie in het bijzonder te vertellen.

Pieter is in 1953 in Zeeland, in Hansweert waar zijn vader dominee was, geboren. Het was enkele maanden na de februari-ramp, die ook een grote impact op het gezin-de Haan heeft gehad. Pieter daarover: “als het maar een klein beetje ging stormen dan repte mijn moeder zich al naar zolder om uit het dakraam te kijken hoe hoog het water stond en of er gevaar dreigde”. Lang bleef Pieter niet in Hansweert wonen, want op een dominee wordt nogal eens een beroep gedaan om zich ergens anders te vestigen en zo vertrok het domineesgezin via Abcoude naar Driebergen en Almelo.

Congo

 Maar verhuisd werd er niet alleen in Nederland, halverwege de jaren zestig verhuisde het gezin naar de voormalige Belgische Congo. Toen net onafhankelijk met leiders als Lumumba, Kasavubu en Mobutu, die bijna dagelijks de krant haalden. Pieters vader was daar werkzaam voor de Wereldraad van Kerken en het was zijn taak om als coördinatie functionaris werkzaam te zijn voor de 14 protestantse scholen die toen in het land aanwezig waren. In 1967 kwam daaraan een onvrijwillig eind en moest het gezin zich weer in Nederland vestigen. De middelbare school volgde voor Pieter, die hij met succes afrondde. Daarna kwam de militaire dienst op zijn pad. In dienst schopte Pieter het tot officier bij de landmacht. Hij werkte echter bij de luchtmacht, maar was in dienst van de landmacht. Later ook als reserveofficier.  Na zijn diensttijd volgde Delft waar hij de studie industrieel ontwerpen volgde en met succes bekroonde.

 Philips

 Als industrieel ontwerper zit je natuurlijk gebeiteld bij Philips. Dat bedrijf vertegenwoordigde in die tijd een conglomeraat van bedrijven, die de meest verschillende ,producten maakten. Die producten moesten uiteraard eerst ontworpen worden en daar had Philips veel ingenieurs en creatievelingen voor nodig. Bij de verlichtingspoot van Philips, nu bekend onder de naam Signify, begon Pieter  zijn werkzaam leven. Hij heeft er tot 2016 gewerkt en het werk voerde hem en zijn gezin met inmiddels vier kinderen naar achtereenvolgens Frankrijk, Indonesië, Singapore, China en de VS.

Postzegels

Het verzamelen van postzegels begon bij Pieter al vroeg. Als kind verzamelde hij Nederland, wat hij van zijn vader, die ook verzamelaar was, leerde. Toen het gezin in de Congo woonde kwamen daar natuurlijk de zegels uit dat land bij en wat Pieter zo fascineerde was de boodschap die op die zegels uitgedragen werd. Een voorbeeld: “Ik zag eens een Marokkaanse zegel met Lumumba erop. De boodschap was natuurlijk Lumumba als voorbeeld van een man die zijn land naar de onafhankelijkheid had geleid. Ik noem het een kruisrelatie en daarin ben ik geïnteresseerd. Wat heeft zo’n zegel in politiek-maatschappelijk opzicht te zeggen.”

In Roosendaal werd Pieter lid van de plaatselijke filatelievereniging, met als zijn verzamelgebieden Engeland, België en de DDR.

Nog niet dus een van de landen van het Midden-Oosten? Door zijn vader die van dat land een hele verzameling had werd het uiteindelijk Egypte met de jaren ’60 en ’70 als specialisatie. Vaders verzameling had vooral met de kerk in Egypte te maken.

Terug uit Amerika in 2011 werd hij, woonachtig in Vught, in 2013 lid van Hertogpost.

Met Al Barid kwam hij in aanraking door middel van een tentoonstelling die Hertogpost in ’s-Hertogenbosch organiseerde. Daar was ook een stand van Al Barid aanwezig en zo kwam van het een het ander.

Nog steeds is Pieter lid van beide verenigingen, Hertogpost heeft een paar honderd leden. Per bijeenkomst komen zo’n 70 leden op een bijeenkomst, meer dus dan Al Barid.

Toekomst

Hoe ziet Pieter de toekomst van de vereniging. Pieter: “het mag vreemd klinken maar van de verenigingen waarvan ik lid ben en dat zijn er een aantal, behoor ik steevast tot de jongere garde. Dat geldt overigens niet voor het CDA, want daar zie ik ook jongeren lid van zijn. Dat laatste geldt helaas niet voor mijn postzegelverenigingen. Vergrijzing zet de toon. We hebben dus te maken met een afkalvend ledenbestand. Jongeren melden zich niet meer aan. Toch zie ik nog een toekomst, omdat specialisaties en die komen goed tot hun recht in Al Barid, altijd mensen zullen blijven trekken.”Secretaris Jos Strengholt kreeg van een zekere  Nico Bader de volgende vraag voorgelegd. Wellicht dat leden van Al Barid daarmee iets kunnen.

Een vraag aan de mensen van uw vereniging die deskundig zijn op het gebied van (censuur)brieven. Sinds een jaar werk ik aan een website met algemene informatie over postcensuur in de 20eeuw. Een oogmerk is ook om censuur op brieven te promoten. Zou u de website willen beoordelen? Aanvullingen en verbeteringen zijn heel welkom. Uw bijdrage kan evt gemeld worden en een link toegevoegd worden naar uw website. Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
Nico Bader https://postcensuur.nl

De Vismarkt in Utrecht

Buitenstaander, die een rubriek heeft op de site van al Barid, heeft in zijn jeugd ook postzegels verzameld. Tijdens de jaren dat hij zijn hobby beleefde, nu ruim 65 jaar geleden, kwam hij vaak zaterdagmorgen op de Vismarkt. Daar werd de postzegelmarkt gehouden. Tientallen vaste en tijdelijke handelaren prezen daar hun waar aan en kochten ook in. Als jongetje van zeg tien kwam je op die markt in aanraking met landen waarvan je nog nooit gehoord had en met afbeeldingen van zaken die bewondering en verwondering opwekten. Heel leerzaam kortom. Op een gegeven moment is de hobby over en ging je zaterdags iets anders doen. Maar je kwam natuurlijk nog wel eens langs en dan viel op dat de markt heel geleidelijk aan iets aan belangstelling inboette. Totdat dit jaar wel het dieptepunt bereikt was met maar twee handelaren met eenzelfde aantal klanten/bezoekers.

Als oud-Utrechtenaar wordt ook het nostalgische tweewekelijkse blad de Oud Utrechter gespeld. In het jongste nummer, gedateerd begin december 2019 staat een leuk artikel te lezen van een zekere Ton van der Heijden, “Zegels weg voor een habbekrats”. Ton beschrijft zijn ervaringen met de postzegelmarkt op de Vismarkt. Hij eindigt in mineur. Een paar jaar geleden liep hij weer eens langs de Vismarkt en daar zag hij dat maar een paar mensen op de postzegelmarkt aanwezig waren.  Voorspellende gave hoef je niet te hebben om te beseffen dat het zal nog maar een kwestie van korte tijd zal zijn of de postzegelmarkt zal er niet meer zijn.Jan van Zellem: Bibliothecaris van Al Barid.

Het is al weer een traditie geworden: het interview met leden van de postzegelvereniging, afgenomen tijdens een ledenvergadering. Nu is Jan van Zellem aan de beurt. Hem gingen voor in willekeurige volgorde, Avo Kaplanian, Toon Jansen, Ser v.d. Ven, Theo ’t Hooft en Jos Strengholt.

Jan van Zellem (1953) was tot voor kort huisarts in Rotterdam, maar woonachtig in Oud-Beijerland. Na de overdracht van zijn praktijk en zijn pensionering is hij nog steeds actief in de medische sector, w.o. in een aantal besturen. Maar dat is toch wel iets anders dan de filatelie en de vraag laat zich stellen hoe Jan daarin terecht is gekomen. Zijn antwoord: “Toen mijn zoon werd geboren ben ik postzegels gaan sparen. Dat is nu zo’n vijfendertig jaar geleden. Het leuke is dat ik de liefde voor de filatelie aan mijn zoon heb kunnen overbrengen want hij is op jeugdige leeftijd ook gaan sparen.

Eerst postzegels van Nederland, niet het Midden-Oosten.  Dat het Egypte is aan het toeval te danken. De belangstelling daarvoor kwam als gevolg van een lezing die ik ooit in Rotterdam bijwoonde. Het ging over Egypte en dat land had me vanaf dat moment in de greep. Ik ging postzegels uit dat land verzamelen en wat mij vooral aansprak waren de verhalen achter die zegels. Ik kreeg belangstelling voor de Egyptische politiek en de literatuur van dat land. Van een schrijver als Nagieb Mahfouz ben ik een liefhebber.  

Zegels van Egypte kocht ik op veilingen en op die veilingen zag ik dat de filatelie meer inhield dan zegels verzamelen. Mijn belangstelling ging met name uit naar poststukken. Hoe ging het stuk van A naar B of van A via B en C naar D?, de zogeheten gelopen stukken. Daarin ging ik mij specialiseren en het resultaat valt o.m. te zien op de site van Al Barid. Daarin heb ik op eBarid een stuk staan over Tanta, de Tanta des tijds. Ook aan het Jubileumnummer van het Magazine heb ik een bijdrage geleverd. Op die poststukken en ook op de zegels komt Arabisch schrift voor. Arabisch kan ik overigens niet lezen, maar als het nodig is om iets vertaald te krijgen wend ik me tot m’n familie die zo’n 10 jaar woonachtig is geweest in Libanon, maar nu weer in Nederland woont. In Egypte zelf ben ik ook geweest, zij het als toerist in een plaats als Luxor. Egyptische steden als Cairo en Alexandrië heb ik niet bezocht. Misschien komt dat er nog eens van”.

 

Jan is al decennialang lid van al Barid en daar vervult hij al vele jaren de functie van bibliothecaris. Hoe is dat zo gekomen en wat houdt het in? Jan: “Uiteraard heb ik een voorganger in die functie gehad en door omstandigheden heb ik het jaren geleden al weer van hem  overgenomen. De bibliotheek staat bij mij thuis en bestaat uit boeken en tijdschriften waaronder het onvolprezen Middle East Philatelistic Bulletin. De bibliotheek neem ik elke vergadering mee naar Woerden. Het sjouwen, bij mij een trap af naar de vergaderingen en na afloop een trap op, is te doen. De bieb staat dus in mijn werkkamer boven. Veel ruimte neemt ‘ie niet in, want de bibliotheek is bescheiden van opzet. Veel geld om iets nieuws aan te schaffen is er niet: het budget bedraagt per jaar maar € 100. Dat bedrag is door mij in overleg met het bestuur bepaald op een moment dat er niet veel gebruik van de bibliotheek gemaakt werd. Maar nu constateer ik dat het gebruik ervan wel redelijk is.

Soms wat meer en soms wat minder. De animo is dus wisselend, maar bepaald niet onvoldoende.

Wat animo betreft in antwoord op de vraag constateer ik ook dat die in de vereniging voldoende bij de leden aanwezig is. Neem nou de publicaties in ons blad, die getuigen toch naast veel deskundigheid ook van grote betrokkenheid. Natuurlijk: het ledenbestand vergrijst en jongerenaanwas is er niet, maar toch zie ik voldoende belangstelling voor het verenigingsleven en dat geeft mij moed. Al Barid houdt het nog wel enige tijd uit”.


Jan bekijkt de onderscheiding die Toon Jansen zojuist van de Bond heeft gehad.

 
De KNFB was present op het 50-jarig jubileum van Al Barid.

Dat jubileum werd op 30 november in Woerden op de vaste stek van Al Barid, De Speeldoos, feestelijk herdacht.

Als speciale gast was aanwezig de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Filatelisten Bond, Hans Kraaibeek. Hij bracht de felicitaties van de Bond over en sprak de hoop uit dat de vereniging er nog vele jaren aan zou mogen vastknopen.  Voor scheidend veilingmeester Toon Jansen had hij nog een verrassing in petto. Vanwege zijn langjarig lidmaatschap van Al Barid, de bestuurlijke verantwoordelijkheid die hij ook vele jaren heeft gedragen en zijn veilingmeesterschap waaraan na 31 december 2019 een einde komt, spelde de voorzitter Toon de Bondsspeld op. Daar was Toon verguld mee. Absoluut verdiend en de vergadering gunde hem dat van harte.

Voorzitter Folkert Bruining ontving uit handen van de voorzitter vervolgens een oorkonde, maar daar bleef het niet bij. Want Ser v.d. Ven, onder wiens inspirerende hoofdredacteurschap de jubileumspecial van Al Barid het licht zag, overhandigde voor Kraaiibeek het eerste exemplaar van de special, deze keer gewijd aan.

De foto’s zijn gemaakt door Pieter DehaanBeste leden van FCIW-Al Barid

Op 30 november komen we in Woerden bij elkaar voor onze feestelijke laatste bijeenkomst van 2019; we ronden ons jubileumjaar af met verve!  
Anton Jansen, prominent lid van al Barid, verdient speciale vermelding aan het eind van dit jubileumjaar.  Niemand van ons heeft zo lang bestuurlijk en op andere manieren onze vereniging gediend.  We hopen nog jaren van zijn inzichten en kennis te mogen profiteren, maar nu niet langer als bestuurslid. Voor het laatst (?) leidt Toon de veiling.  Naar verluidt met 100+ items. Mooi! U krijgt de veilinglijst spoedig toegestuurd.   Op deze laatste bijeenkomst van het jaar hebben we weer onze Grote Onderlinge Tentoonstelling. Iedereen mag mee doen met tussen de 1 en 5 kaders. Er zijn geen regels anders dan dat het moet ons verzamelgebied te maken moet hebben.  Vooraf inschrijven is aan te bevelen, graag mailtje naar Theo Hooft:  tisihooft@hetnet.nl met titel en aantal kaders. We strijden om roem en veilingbonnen!)

En er is bovendien sprake van een Quiz - onder leiding van quizmaster Theo Hooft.  Of u zich daarop kunt voorbereiden vraagt secretaris Jos Strengholt zich in gemoede af, maar hij vermoedt dat de kans op een prijs aanwezig is!

Jos Strengholt: verdeeld leven tussen Utrecht en Cairo.

Jos Strengholt (60), secretaris van al Barid, is van huis uit historicus met al vroeg een bijzondere belangstelling voor het Midden-Oosten. Zijn studie was daar ook op gericht en dat was in het Utrecht van de tachtiger jaren best moeilijk, want geschiedenishoogleraren met dat specialisme waren er niet. Wel zat er een hoogleraar bij Theologie en daar studeerde Jos ook bij af. Die professor was Jacques Waardenburg, in 2015 overleden en hij bracht Jos kennis bij van de culturen van het Midden-Oosten en de Islamologie. Terzijde opgemerkt: zijn voorganger als secretaris bij al Barid was Sytske Breunesse. Zij was Waardenburgs student-assistent in de jaren tachtig en studeerde in 1989 cum laude af in de Oosterse talen (Arabisch, Turks en Perzisch). Vijf jaar eerder schreef Waardenburg zijn vuistdikke handboek over de Islam.

Jos ging na zijn afstuderen naar Egypte waar hij met vrouw en 3 dochters 28 jaar gewoond en gewerkt heeft. Zijn werk vond hij bij de media. Zo was hij o.m. correspondent bij de radio, bij wat nu NPO1 heet. In die functie reisde hij wat af door het gehele Midden-Oosten. Daardoor heeft hij veel gezien en redelijk Arabisch kunnen lezen, schrijven en spreken. Toen hij 50 werd wilde hij het roer helemaal omgooien. Hij wilde iets geheel anders en toen kwam de Anglicaanse kerk op zijn pad. Hij werd priester en toen hij definitief naar Nederland kwam, in 2017, kregen de Anglicaanse gemeenten in Arnhem en Nijmegen hem als voorganger.

Maar Egypte blijft trekken en zo is hij gedurende elke maand 10 dagen in Caïro, waar hij een klein flatje huurt, te vinden.

Hij werkt die dagen niet als voorganger, maar heeft daar projecten onderhanden die hij begeleidt. Daarvoor heeft hij ook een aantal medewerkers in dienst. Zo helpt hij Soedanese vluchtelingen b.v. die medische zorg nodig hebben en is hij betrokken bij een opleidingsproject gericht op Kopten. Bij elkaar genoeg te doen om eens per maand naar Egypte af te reizen. Interessant te weten dat je Kopten, een minderheid die 10% van de bevolking uitmaken, alleen aan de naam herkent. In kleding, taal en cultuur onderscheiden zij zich niet. Wel uiteraard in religieus opzicht. De laatste tijd merkt Jos dat het Sisi-regiem meer aandacht schenkt aan deze minderheid en meer doet om hun kerken te beschermen.

 

Postzegels en de beelden daarachter.

Jos heeft zich in zijn postzegelhobby nadat hij in Egypte ging wonen, vooral op ‘Egypte’ gericht. Wat hem meer dan de zegel op zich interesseert is het verhaal erachter. Wat brengt het beeld tot uitdrukking? Postzegels weerspiegelen in de breedst mogelijke zin van het woord de geschiedenis van het land, in dit geval dus Egypte. De ups en de downs van de politiek lees je af aan de postzegels. Neem de Aswandam, gebouwd in de jaren vijftig onder Nasser. Voor het stuwmeer moesten Nubische tempels opgeofferd worden. Zij verdwenen onder water. Die tempels kwamen op zegels terecht en toen bleek dat postzegels tot een weerslag van de politieke geschiedenis konden uitgroeien. Het was opvallend dat vooral landen die toen onderdeel uitmaakten van de “Beweging van de Niet-Gebonden Landen” “Save the monuments of Nubia” postzegels uitgaven. In het Jubileumnummer van al Barid (no.84 van september 2019) heeft Jos daarvan de nodige voorbeelden gegeven. De laatste jaren is Jos vooral bezig met de filatelistische geschiedenis van Heliopollis - omdat hij daar vanaf 2011 woonde. Hij woonde op 100 meter van het eerste postkantoor van Heliopolis, geopend in juli 1909. Hij is geinteresseerd in de diverse stempels die van 1909 tot 1953 in dat postkantoor werden gebruikt, en daar heeft hij een catalogus van gemaakt. Naast postzegels en stempels verzamelt Jos ook ansichtkaarten van Heliopolis van voor 1945.

 

Toekomst

Jos denkt zelf al zo’n dertig jaar lid van al Barid te zijn, maar van bezoek aan vergaderingen kwam het niet vanwege zijn verblijf in Cairo. Sinds 2017 definitief gevestigd in Utrecht en dus trouw naar de bijeenkomsten in Woerden. Uiteraard ziet hij het ledenbestand vergrijzen en afkalven. Kan dat nog lang zo doorgaan? Jos zegt dat welke truc je ook uit wilt halen je de jeugd niet binnen je vereniging haalt. Postzegel verzamelen is zo’n beetje een gepasseerd station. Hij ziet het aan zijn eigen dochters. Hebben zij zijn belangstelling voor het Midden-Oosten en zijn verzamelhartstocht overgenomen? Het antwoord luidt ontkennend. De ene is arts, de andere heeft kunstgeschiedenis gestudeerd, terwijl de derde zich in de media heeft bekwaamd en in dat laatste ziet hij toch een relatie met zijn professionele verleden. Maar postzegels, dat niet.

Toch ziet Jos nog een sprankje hoop. Het verzamelen van postzegels en aanverwante zaken zullen altijd blijven waarbij komt dat bepaalde zegels zich in waarde zullen vermeerderen en dus erg gewild zullen blijven. Dus verzameld zullen blijven worden.Gouden Jubileum!!!

Al Barid, de vereniging van postzegelverzamelaars en postzegelkenners van het Midden-Oosten staat een tweetal feestelijke bijeenkomsten te wachten: op 21 september wordt het jubileumboek "Al Barid 50 jaar" uitgebracht en op 30 november volgt dan de grote viering. Daarbij zal de nieuwe special het licht zien. Beide bijeenkomsten zouden eigenlijk een veiling op het programma moeten hebben maar de veilingmeester, Toon Jansen, laat weten daarvoor nog kavels tegemoet te willen zien.  

Hij laat weten dat de leden hiervoor nog de volgende mogelijkheden hebben:

a)de leden kunnen hem kavels toezenden (liefst na telefonisch overleg) die dan op 21 september onder de hamer kunnen komen;

b) de leden kunnen kavels meebrengen op de bijeenkomst van 21 september die dan op 30 november geveild kunnen worden.

 

Toon Jansen: lid vanaf het eerste uur.

Al Barid bestaat dit jaar een halve eeuw.  Een paar jaar na de oprichting precies weet hij het niet meer - werdToon Jansen (1935, s’-Hertogenbosch) er lid van. Ook met het verzamelen van postzegels begon hij vroeg. Op zevenjarige leeftijd bezat hij al zijn eerste postzegels. Het was een tijd waarin elke jongen en meisje wel wat verzamelde. Waren het geen postzegels dan wel sigarenbandjes, lege sigarettenpakjes om mee te kaarten of voetbalplaatjes.

Veel van de jeugdige verzamelaars hielden er op enig moment mee op, maar Toon ging door. Het postzegelverzamelvirus had hem stevig te pakken. Hij moest er wel wat voor over hebben. Veel geld bezat hij niet, maar in Tilburg zat een handelaar die voor niet te veel geld veel en vaak ook mooie zegels verkocht. Toon fietste daar geregeld heen, 25 km heen en 25 km terug. In het begin verzamelde Toon, populair gesproken, alles wat los en vast zat, maar op een gegeven moment ging hij zich specialiseren.

Specialiseren.

Zijn specialisatie betrof het Verenigd Koninkrijk en zijn koloniën. Een zeer uitgebreid verzamelgebied want, zoals men in Londen trots meldde: de zon ging daar nooit onder. Maar het was wel een zeer omvangrijk verzamelgebied, waar bovendien de klad in kwam, doordat vanaf de jaren 40 en 50 veel koloniën onafhankelijk werden. Bovendien lagen veel van die landen te ver weg om te bezoeken[G1] . Reden om de bakens te verzetten en als lid van al Barid laat het zich gemakkelijk raden op welk vlak die specialisatie zich nu ging afspelen. Dat het Het Midden-Oosten werd had te maken met de studies die Toon vanaf 1956 in Utrecht ging volgen: sociale geografie bij De Vooys . Tijdens die studie stond een veldonderzoek in  Turkije op het programma, maar toen de docent-begeleider  een baan in Nieuw-Guinea, toen nog onder Nederlandse vlag, aangeboden kreeg en vertrok, ging dat feest niet door.

Maar niet getreurd, Toon en een studievriend besloten ieder een tweedehands motor aan te schaffen en de steven te wenden naar Marokko. Een interessante tijd want drie jaar voor hun bezoek had Marokko zich losgemaakt van Frankrijk en was Spanje definitief uit het Rifgebied verdwenen. Zij verbleven daar drie maanden, reisden veel rond, maar hebben zich nooit onveilig gevoeld. Turkije en Marokko werden toch niet Toon’s specialiteit. Binnen het Midden-Oosten ging hij zich specialiseren in postzegels van Soedan en Egypte, Libanon en Syrië en Irak. Ging hij ook Arabisch leren om erachter te komen wat er op de postzegels uit die landen te lezen viel? Toon achtte dat niet nodig, omdat de opschriften ook in het Engels en Frans gesteld waren. Bovendien had hij ook andere zaken aan het hoofd. Hij werkte aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, waar hij ook college gaf.

Al Barid.

Binnen al Barid is Toon altijd heel actief geweest. Zo heeft hij tal van bijdragen geleverd aan het verenigingsblad. Gevraagd naar wat hij als zijn belangwekkendste bijdrage ziet is het antwoord een vierdelige serie over in de periode 1948-1950 in Irak, Syrië, Jordanië en Libanon verschenen toeslagzegels waarmee steun voor Palestina werd gegeven.

Dat was toen, nu ook nog trouwens, een actueel punt. Wat Egypte en met name Soedan betreft waren en zijn volksopstanden actueel. Krijgen die hun weerslag ook in de zegels? Niet altijd; wel na het wegjagen van Koning Faroek, en verder met diverse herdenkingsseries. Wel constateert hij dat er de laatste tijd, met name in Soedan, weinig zegels meer worden uitgegeven. Dat geldt zeker voor het pas onafhankelijk geworden Zuid-Soedan. Postfris is nog wel te krijgen, gebruikte zegels zie je nauwelijks.

Nog te vermelden zijn buitenlandse contacten: al weer vele jaren is Toon een actief lid van de Egypt Study Circle en van de Sudan Study Group, beide gevestigd in Londen.

Veilingmeester.

Geruime tijd oefent Toon deze functie binnen de vereniging uit, om precies te zijn sinds 1990. Er moet dan natuurlijk wel iets te veilen zijn. Hoe komt Toon met andere woorden aan die kavels? Dat blijkt deels via zijn netwerk binnen de vereniging te zijn, maar ook wordt hij wel eens  benaderd als het om nalatenschappen gaat. In onderling overleg wordt in beide gevallen een prijs bepaald waarmee de kavels in kwestie op de veiling worden aangeboden.

De laatste tijd wordt het wat moeizamer. Een zekere veilingmoeheid treedt op. Niet bij Toon, maar bij de leveranciers. Tekenend hiervoor is dat de agenda voor de op 11 mei 2019 gehouden vergadering wel als agendapunt “Veiling” genoteerd stond, maar dat er geen veiling was. Domweg omdat er geen aanbod was. Een situatie die Toon uiteraard betreurt. Hij ziet ook een rechtstreekse relatie met de opkomst. Is er geen veiling, dan is de opkomst bij een ledenvergadering klein. Overigens is het tegen het eind van dit jaar na zo vele jaren gedaan met zijn veilingmeesterschap; Theo Hooft zal dan de hamer gaan zwaaien

Toekomst.

Toon denkt dat al Barid op deze voet nog wel wat jaren kan meegaan, maar toch is de vereniging kwetsbaar. Hij denkt dan niet in de eerste plaats aan het lot dat vergelijkbare verenigingen ook overkomt: vergrijzing en geen nieuwe jeugdige aanwas, maar aan iets anders. Het Midden-Oosten is groot en er zijn heel verschillende deelspecialisaties. Neem Iran als voorbeeld. Al Barid had een lid dat gespecialiseerd was in dat gebied. Na het overlijden van Ton Zonneveld heeft niemand dat stokje overgenomen en dus verdwijnt Iran uit de belangstelling. Turkije is ook zo’n voorbeeld waarvan dat lot dreigt enzovoort.

De vereniging is dus ook om die reden kwetsbaar.


 
Na 17 jaar een nieuwe voorzitter.

Afgelopen zaterdag begon, zoals vanouds, de ledenvergadering van al Barid om klokslag 12.00 uur. Voorzitter Theo Hooft had zich 8 minuten gegeven om nog de voorzittershamer te hanteren. Daarna zou het voor hem na vanaf 16 februari 2002 die hamer in handen gehad te hebben, afgelopen zijn.

Drie jaar geleden al kondigde hij aan afscheid van het voorzitterschap te willen nemen. Een drukke baan en veel in het buitenland en dus minder tijd dan wenselijk zou zijn aan deze functie te kunnen besteden, gaven hem aanleiding tot deze stap.

Maar wie stond er klaar om hem op te volgen? Pas heel recent diende zich de opvolger aan in de persoon van de huidige penningmeester, Folkert Bruining.

Het was uiteraard aan de nieuwe voorzitter om zijn voorganger, die op zijn beurt in 2002 Dick Tjaden

had opgevolgd, te bedanken. Hij onderstreepte het welgemeende dankwoord namens de vereniging met een alcoholische versnapering.

Aan het slot van zijn betoog deelde Folkert nog mee dat Theo zich dan wel terugtrok als voorzitter, maar dat hij nog wel een aantal voor de vereniging belangrijke zaken blijft behartigen, zoals het brieventournooi, het organiseren van de eindejaarsbijeenkomst en na 1 januari 2020 als Toon Jansen als veilingmeester ermee ophoudt, de veiling.

Minpuntje bij dit alles was de geringe opkomst van de leden, namelijk veertien. Maar het applaus na afloop van dit agendapunt als blijk van grote waardering voor de in zet en de betrokkenheid van Theo bij al Barid was er niet minder om.

Leuke weetjes over post en postzegels.

Die leuke wetenswaardigheden zijn op de laatste dag van februari 2019 geput uit Trouw.

Een van die leuke weetjes is dat Nederland onder Napoleon één postbedrijf kreeg. Dat gebeurde in 1799. Heel wat cafés en horecazaken heten de Posthoorn en dat is een herinnering aan de manier waarop vroeger aangekondigd werd dat er brieven en pakketten gearriveerd waren. Mensen haastten zich naar de plek waar de poststukken uit de postkoetsen geladen werden. Anderen kwamen op het idee dat er op die ontmoetingsplekken geld verdiend kon worden met kroegen en herbergen. Daar kon de post en konden de pakketjes worden heen gebracht. Er waren daar ook altijd wel mensen te vinden die brieven konden lezen, want veel geadresseerden konden dat in de eerste decennia van de 19 e eeuw nog niet. Natuurlijk werd er bij die werkzaamheden wat verteerd. Wat daarbij ook hielp was dat er brieven terug geschreven moesten worden. Een klusje voor de voorlezer. Tap en toog waren daarvoor uitermate geschikt.

In 1807 werd het postverkeer onderdeel van het Departement van Financiën. Dat zag in de centralisatie van het postverkeer een middel om de welvaart te bevorderen.

De tarieven lagen vanaf 1810 vast in de Postwet. Bepalend voor het tarief was het gewicht. Postzegels waren er nog niet. Die kwamen rond het midden van de 19 e eeuw, te beginnen met het Verenigd Koninkrijk. In Nederland werd de postzegel pas in 1877 verplicht. Het kostte de posterijen wel de nodige moeite om hun klanten te overtuigen van de betrouwbaarheid van het systeem. Want kon je er wel van op aan dat de postbezorgers moeite deden om de brieven en de pakketten te bezorgen op het adres dat op de enveloppe of het pakje stond als er vooraf was betaald?

In de loop van de 19 e eeuw zorgde met name de trein ervoor dat de poststukken sneller van afzender naar ontvanger kwamen. Internationaal ging het ook sneller als gevolg van de komst van stoomschepen. Het aantal poststukken nam per jaar toe. Trouw vermeldt dat het in 1878 over heel Europa gemeten om maar liefst 5.6 miljard stuks ging.

Een belangrijk verschil met vroeger was de frequentie van de postbezorging.

In de jaren twintig kwam de post 4 keer per dag langs, in de jaren dertig werd een postronde geschrapt en, ik heb het nog meegemaakt, in de jaren vijftig kwam de postbezorger ‘s morgens en ‘s middags langs. Nu nog maar vier keer per week, want op maandag is er geen postbezorging meer.

Je kan er op wachten dat deze frequentie naar beneden toe wordt bijgesteld. Dit als gevolg van de digitalisering. Whatsapp, Instagram en e-mail staan volcontinu ter beschikking. Daar valt als Post niet tegenop te concurreren. Het steeds maar verhogen van het posttarief, ook een gevolg van die digitalisering, helpt ook niet echt in het handhaven van de omvang van de post- en pakjesstroom.


Avo Kaplanian vrij naar Rudyard Kipling:  East is East and West is west but the twain has met.

Hoe dat kon: later in dit verhaal. Als vierde in de rij gesprekken, bedoeld om leden van Al Barid te portretteren en om de portreten vervolgens te plaatsen op de site van al Barid, is gesproken met Avo Kaplanian (Jeruzalem, 1945).

De naam Kaplanian heeft Armeense wortels en dat klopt ook in zijn geval want vader was Armeens, moeder was van Syrische komaf. Maar thuis werd Arabisch gesproken, Armeens kent Avo niet. Naast Arabisch leerde hij later Nederlands, Engels en Frans. Maar zover is het nog niet als het gezin, Avo is dan nog jong, verhuist naar Amman, toen Transjordanië geheten, nu gewoon Jordanië. In 1962 volgt weer een verhuizing, nu naar Ramallah. Toen ook nog gelegen in Jordanië, maar na 1967 op de Westbank. Daar krijgt Avo zijn middelbare schoolopleiding en wel aan de Birzeit middelbare school. Nu is Birezeit een bekende universiteit, maar in Avo’s jeugd was het dat nog niet.

De liefde voor de postzegels wordt hem bijgebracht door zijn vader. Postzegels van diverse landen verruimt zijn blik op de wereld. Maar de meeste zegels heeft hij natuurlijk van Jordanië en in latere jaren gaat hij daar mee door. Hij bouwt een schitterende verzameling van die zegels op en die brengen hem via diverse tentoonstellingen grote faam en dito prijzen . Met de nodige trots noemt Avo de groot gouden medaille die hij won op de laatste, in Apeldoorn gehouden, Postex.

Maar eerst nog Nederland. Hoe kwam Avo hier terecht?

De Nederlandse regering ziet wat in de jongeman en geeft hem een beurs om hier te studeren. In 1966 komt Avo in Amsterdam terecht waar hij aan de Universiteit van Amsterdam Culturele Antropologie gaat studeren. In 1973 studeert hij af en dan wachten hem in de jaren daarna twee interessante banen: directeur van de Amsterdamse stichting Welzijnszorg Buitenlandse Werknemers en adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland.

Zijn visitekaartje echter laat vandaag de dag een andere werkelijkheid zien. Avo is mede-eigenaar van the American Book Center. Hoe het tot die carrièreswitch gekomen is heeft met de liefde te maken. Avo trouwt met een Amerikaanse, afkomstig uit the Midwest en zij werkte bij het Book Center. Toen zij hoorde dat de Amerikaanse eigenaren van de zaak die wilden verkopen waagden zij en Avo de stap: zij namen in 1983 de winkels, in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Eindhoven over. De laatste twee werden na enige tijd van de hand gedaan, maar de zaken in Amsterdam (Spui 12) en Den Haag bestaan nog steeds.

Avo maakt tijdens het gesprek zelf de vergelijking, die de titel van de gesprekweergave vormt. Zij uit het Midden Westen, ik uit het Midden-Oosten.

Over naar de postzegels. Naast Jordanië werd ook Palestina het verzamelgebied van Avo. Maar het bleef niet alleen bij het verzamelen van de zegels en maken van verzamelalbums. Avo ging zich meer en meer verdiepen in de achtergronden van de filatelie: in stempels, misdrukken, kartelranden etc.etc. en hij begint daar artikelen over te schrijven. Dat doet hij tot op de dag van vandaag. Want in het recent uitgekomen Middle East Philatelistic Bulletin is een schitterend geïllustreerd artikel van hem opgenomen. Ook is in het tijdschrift van al Barid menig artikel door hem geschreven verschenen. Verder heeft hij bijdragen geleverd aan het tijdschrift Israel Philatelist en de Holy Land Philatelistic Society.

Overigens heeft hij niet lang geleden zijn verzameling Palestina van de hand gedaan, waarvoor hij een mooie prijs heeft weten te bedingen.

Avo houdt de vinger aan de pols wat zijn verzamelinteresses betref door naast van al Barid lid te zijn van een aantal vergelijkbare verenigingen, zoals the Royal Philatelistic Society London. Via contacten met de leden daarvan wisselt hij kennis en ervaringen uit, die hij later benut bij het schrijven van artikelen. Avo wil nog wel benadrukken dat naast kennis en ervaring ook veel literatuurstudie en tijd noodzakelijk zijn om deze artikelen te kunnen schrijven.

Heeft de filatelie, bedreven in verenigingen als al Barid nog toekomst? Kijkend naar het ledenbestand dat vergrijst, constaterend dat jeugdige aanwas uitblijft acht Avo de kans niet groot dat al Barid in 2069 haar 100-jarig bestaan kan vieren. De belangstelling voor de filatelie is tanende, wel ziet hij de belangstelling voor specialisaties, landen, dieren, monumenten etc.etc. toenemen. Een hobby die niet per se in verenigingsverband uitgeoefend hoeft te worden. Er is dus nog hoop!
Bericht van voorzitter Theo Hooft

Het historische verhaal rondom Sykes-Picot is klaar evenals een aantal artikelen over deelgebieden. Helaas is het zo dat het project niet volgens het oorspronkelijke plan kunnen uitvoeren. We hebben te weinig filatelistisch materiaal van voldoende kwaliteit om alle deelgebieden af te dekken.En we lopen tegen het tijdsprobleem aan omdat we nog dit jaar wilden publiceren.

Als voorzitter wil ik de ledenvergadering voorstellen om tijdens de eindejaarbijeenkomst van 2019 een "Special" uit te brengen met naast een inleiding een aantal hoofdstukken uit het beschikbare materiaal over Sykes-Picot. Helaas is het dan zo dat we dan een gedeelte van materiaal dat reeds geschreven is op dit moment niet kunnen meenemen, maar het blijft beschikbaar voor een volgende editie of voor publicatie in een reguliere editie van al Barid.

Mijn dank gaat uit naar Ser van de Ven die door deze wijziging veel werk heeft gedaan dat u niet direct terug ziet in de komende publicatie. Natuurlijk ook dank aan alle medeschrijvers voor hun inzet, zelfs als niet al deze bijdragen in de special kunnen worden meegenomen.

Ser van der Ven: voor mij is de postzegel een historisch document.

Ser, tachtig jaar geleden geboren in Zuid-Beveland, kwam op de lagere school voor het eerst met postzegels en postzegels verzamelen in aanraking. “In het dorpje waar ik geboren ben in Zeeland was in die jaren weinig te beleven. Door postzegels kreeg ik eigenlijk voor het eerst een blik op de wereld. Andere landen, andere culturen. Er ging letterlijk een wereld voor mij open”.
Na Zeeland ging hij studeren, chemie, en werken op het Shell-laboratorium  in Amsterdam-Noord. Dat de hospes van het huis waarin Ser een kamer huurde een fanatiek postzegelverzamelaar was hielp natuurlijk mee om de liefde voor de postzegel bij hem binnen te brengen – die hospes stond wekelijks op de postzegelmarkt in het centrum van Amsterdam. Maar waar te beginnen? Ser had al gauw in de gaten dat verzamelen specialisatie betekende. Een land, een werelddeel, hij zag dat niet zitten. Specialisatie dus en dan gaat Ser’s uitgangspunt, de postzegel is een historisch document, een rol spelen. Neem de Elzas. Dat landsdeel was achtereenvolgens Frans, Duits, Frans, bezet door Duitsland en weer Frans.  Of neem een stad als Breslau. Dan weer Duits, Pools, opnieuw bezet en weer Pools. Elke periode kende postzegels met verschillende opdrukken maar vooral de gestempelde zegels of poststukken uit die streek vertellen dat verhaal. Daarvan verzamelde Ser enkele zegels en als die verzameling naar zijn mening voldoende groot was had hij weer een  gebied rond. Die specialisatie noemt hij de Grootste Gemene Gebieden, 3G en daarvan zijn er nog al wat in de wereld. Het verzamelgebied bestrijkt de hele wereld. Dus ook  het Midden-Oosten en daarmee zijn we bij Al Barid beland. Wat bindt hem aan deze vereniging?
Ser: “door mijn specialisatie was en ben ik lid van verschillende verenigingen. Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, noem maar op en dus ook Al Barid voor het Midden-Oosten. Ik heb dus in verschillende keukens kunnen kijken en wat mij bij Al Barid zo bevalt is de sfeer en de inhoudelijke gedrevenheid. Andere verenigingen kunnen daar nog wel wat van leren.
Zegels uit het Midden Oosten verzamelen, zoals vele andere leden van Al Barid doen, doet hij dus duidelijk niet. Toch is hij betrokken bij de tweede special die Al Barid, na die van de Hedjaz spoorlijn gaat uitbrengen, als initiatiefnemer en trekker weer wel. Hoe valt dat te rijmen of anders gezegd: hoe is dat zo gekomen? Ser: “We zaten als Al Barid op de Postex op het moment dat in de kranten het 100-jarig jubileum van het Sykes-Picot verdrag werd besproken.   Ik heb altijd historische belangstelling gehad en noemde toen  dit feit voor mogelijke illustratie bij die Postex. Voorzitter Theo Hooft sprak die suggestie onmiddellijk aan omdat na de Hejaz spoorlijn Special er nog meer zouden volgen en hij keek mij verwachtingsvol (en ietsje dwingend) aan met de vraag of ik die klus zou willen klaren. Ik zei geen nee en zat er dus vanaf dat moment aan vast. Natuurlijk ben ik begonnen om me te documenteren en een oproep aan de leden van Al Barid te doen om actief mee te werken aan het tot stand komen van deze publicatie en om materiaal aan te leveren. Dat is op zodanige schaal gebeurd dat ik denk en verwacht dat de publicatie tegen het midden van volgend jaar gereed zal zijn. Ik ben nu aan de tweede versie van het verhaal bezig. De eerste was  te veel historisch gericht. De huidige versie heeft naast deze historische dimensie ook een filatelistische benadering”.
Hoort daar ook een postzegel van de heren Sykes en Picot bij? Ser: “Die heb ik nog niet gevonden, maar via via heb ik wel vernomen dat die er moeten zijn. Ik hoop ze nog te vinden en in de publicatie te kunnen opnemen”.

 De feestelijke eindejaarsvergadering van Al Barid: impressies van een steeds mindere buitenstaander.

 

De eerste dag van de laatste maand van 2018 was ingeruimd voor de eindejaarsvergadering van Al Barid. Voorzitter Theo Hooft opende deze vergadering door de nadruk te leggen op de term “feestelijk”. En dat werd het, maar daarover later meer, want eerst moest de agenda van de vergadering worden afgewerkt. Daarin twee memorabele momenten. De eerste onder het kopje “ mededelingen”. Theo meldde de op de kop af 20 leden dat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter en penningmeester resultaat heeft opgeleverd. Tijdens de volgende vergadering in februari 2019 zullen namen en personen worden voorgesteld. Het tweede moment viel in de rondvraag. Een meelevend lid vroeg naar de visie van het bestuur op de toekomst. Voor de vragensteller een punt van zorg, want Al Barid bestaat dat jaar dan 25 jaar en komen daar nog jaren bij?

Theo liet er geen misverstand over bestaan dat het bestuur over een visie beschikt. Die begint bij de verenigingscontinuïteit. Die acht Theo in het licht van zijn eerdere mededeling over de opvolging gewaarborgd. Besloten is inmiddels om zelfstandig verder te gaan. Er is wel gekeken naar mogelijke fusiepartners, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd. Verder is het bestuur van plan veel te gaan investeren in de communicatie met de leden. Het verenigingsblad, dat twee keer per jaar gaat uitkomen, een special per jaar en de website zijn daarvoor de middelen. Wat de website betreft roept hij de leden op daarvoor bijdragen te leveren. 

Na de vergadering, die in recordtijd werd afgewikkeld (10 minuten) stond een interactieve presentatie op het programma, verzorgd door Theo. Het onderwerp moet eerst even in het Duits weergegeven worden want meermalen sprak Theo hard en duidelijk uit dat de presentatie zou gaan over “Ganzsachen”. In rond Hollands: waardestukken. Een interessant onderwerp, dat zeker, waarbij ook de zaal volop aan haar trekken kwam. Ervaringen met dit soort stukken werden uitgewisseld. Daarbij bleef hangen dat de Ganzsachen of in het Engels de “Postal Stationary” soms heel veel waard waren, maar meestal niet meer opbrachten dan de oud papierwaarde. Een beperkt deel van de presentatie keerde in de vraagvorm terug in de quiz. Theo had 25 vragen geformuleerd, sommige moeilijk, enkele heel erg moeilijk. Toon Jansen kwam met 20 goede antwoorden als eerste uit de bus, gevolgd door Rudy Pellecom met 19 en Avo Kaplanian met 18 treffers.

Quizwinnaar Toon moest na de quiz als veilingmeester aan de bak. Theo prees deze veiling aan met de uitspraak dat er excellent materiaal geveild werd voor een zeer schappelijke prijs. De veiling telde 105 items en dan duurt het even voordat de lijst afgewikkeld kon worden. Na afloop moest Toon twintig items weer mee naar huis nemen. Het duurste item, nummer 76 Egypte grote collectie met doubletten in dik insteekboek, met €120 als inzet trok geen kopers. Ook niet nadat Toon de inzet verlaagd had tot €100.

Feestelijk was zeker het laatste punt de ceremonie protocolaire. Daarin werden de prijswinnaars in het zonnetje gezet en met een fraaie beker beloond. Die eer viel de winnaars van de quiz en die van de tentoonstelling, die van 10 tot 12 uur voorafgaande aan de vergadering, gehouden werd. Ook in dit opzicht kwam Toon als beste uit de bus, gevolgd door Theo. De derde prijs werd gedeeld mede door Sytske Breunesse voor haar bijdrage over de Turkse dichter Tawfiq Fikret.

Oscar v.d. Vliet kreeg een beker overhandigd en wel omdat hij een eerste prijs behaald had op een tentoonstelling in 2016. Beter laat dan nooit, moet Theo en wellicht ook Oscar gedacht hebben.

Het was ten slotte niet allemaal hosanna op deze feestelijke jaarafsluiting. Want de tijd liep meer dan een half uur uit. Voor een aantal leden was dat de reden om op te stappen, nog voor de prijsuitreiking haar beslag kreeg en, misschien nog gewichtiger, voor de borrel. Het was het enige minpuntje van deze heel geslaagde bijeenkomst.POSTEX 2018

Voorzitter Theo Hooft laat weten dat al Barid met de Postex 2018 een goede, succesvolle, beurs gehad heeft. Al Barid was goed zichtbaar in de hal en het resultaat was dat de naamsbekendheid van al Barid is toegenomen. Ook is er door leden redelijk wat verkocht. De dank van het bestuur van al Barid gaat dus uit naar degenen die " onze"  stand bemand hebben. Want zonder die inzet en betrokkenheid zou dit resultaat niet behaald zijn.

interview met Theo Hooft.

Vanaf mei 2018 zullen er per jaar vier interviews op de website van al Barid worden gepubliceerd. De bedoeling achter dit initiatief is om de site wat te verlevendigen. Aan leden van deze filatelistische vereniging zal worden gevraagd waarom zij postzegels zijn gaan verzamelen, waarom dat uitgerekend zegels uit de gebieden zijn die tot het domein van al Barid behoren en wat zij van de toekkomst van de vereniging verwachtgen. Hoe ziet het toekomstperspectief van al Barid er volgens de geïnterviewde uit.

Dit jaar is een uitzondering op de boven geformuleerde regel, want er zullen maar drie in plaats van vier interviews verschijnen, in mei, september en december. De maanden waarin de vereniging in vergadering bijeenkomt.

De eerste die voor deze nieuwe rubriek aan het woord komt is Theo Hooft, al sinds vele jaren voorzitter van al Barid.

De openingsvraag is boven al weergegeven. Waarom is Theo ooit lid geworden van al Barid? Theo daarover: “Ik was zo’n twintig jaar geleden op zakenreis in India en zag daar een serie van ronduit prachtige zegels uitgestald ergens. Mijn aandacht werd er als een magneet naar toe getrokken en toen zag ik dat het zegels waren uit Irak. Ik kocht ze en nam ze mee. De beelden erop kon ik begrijpen, maar de geschreven tekst niet. Die was in het Arabisch en dat lees, noch spreek ik. Ik keek wat verder om me heen, zag dat er een postzegelbeurs was in Apeldoorn en besloot daar heen te gaan met de bedoeling om te weten te komen wat er op mijn zegels stond. Op de beurs kwam ik in contact met Dic Tjaden en die hielp mij verder. Ik neusde wat rond in de kraam van al Barid en was meteen verkocht. Daar wilde ik wel lid van worden en ik besloot me op het verzamelen van zegels uit Irak en Afghanistan toe te leggen”.

Afghanistan? Theo: “Ja via India heb ik dat land ook bezocht. Ik kom nogal veel in die contreien, maar in Irak zelf ben ik nog nooit geweest. Ik heb een onderneming die zaken doet in China, India, veel Europese landen en de VS. Als je veel onderweg bent zoals ik dan kan je helaas niet altijd bij de vergaderingen van al Barid zijn. Dat is best lastig als je voorzitter bent. Daarom probeer ik iemand anders zo ver te krijgen om mijn rol over te nemen. Maar helaas, dat lukt nog steeds niet. Dat neemt niet weg dat ik het blijf proberen”.

Bij Theo is het niet alleen bij het verzamelen van zegels gebleven. Hij is zich ook gaan verdiepen in de filatelistische lectuur, weet dus best wel iets van tandjes, misdrukken, stempels e.d., maar dan gaat het alleen over de hoofdlijnen. Voor de details moet je bij anderen binnen de vereniging zijn, vindt hij. Vol bewondering spreekt hij over de succesnummers die onder de vlag van al Barid zijn gepubliceerd en die laten zien tot welke filatelistische hoogstandjes de leden van al Barid in staat zijn.  Hij noemt in dat verband de twee dikke boeken over de Levant en laatstelijk nog verschenen de special over de Hedjazspoorlijn.  Verwachtingsvol kijkt hij uit naar het einde van dit jaar als het speciale nummer over Sykes-Picot verschijnt. Deze publicaties geven hem een tevreden gevoel over de vereniging die hij al zo’n tien jaar leidt.

Postzegels verzamelen van een bepaald gebied, neem Irak, hebben Theo er ook toe gebracht om ook iets meer van het land te weten te komen. In het geval van dat land is hij door het lezen van studieboeken, artikelen, reisreportages e.d. veel meer te weten gekomen over wat er in maatschappelijk, politiek en economisch in Irak met zijn verschillende religieuze stromingen en diverse stammen gebeurt. Dat laatste noemt Theo de meerwaarde die kleeft aan het aanleggen van een verzameling.

Maar is het allemaal `” botertje aan de boom”?  Theo: “bepaald niet, want het toekomstperspectief is somber. Als vereniging verliezen we jaarlijks leden. Sinds ik aantrad hebben we al rond de veertig leden verloren. Niet alleen door opzeggingen, maar ook door overlijden. Wat dat laatste betreft is dat een logisch gevolg van het feit dat de vereniging vergrijst. Nieuwe aanwas vindt niet plaats en ook is het moeilijk leden te enthousiasmeren om iets voor de vereniging te gaan doen, b.v. door een bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Neem mijn positie. Ook de leden die de vergadering niet bezoeken weten uit ons Magazine dat ik graag wil dat iemand anders de kar gaat trekken. Maar tot nu toe hebben die oproepen geen resultaat gehad. Dat geldt ook voor onze veilingmeester. Toon Jansen heeft ook aangekondigd er na vele jaren mee op te willen houden, maar vindt maar eens iemand anders die dat wil gaan doen”.

Er moet meer leven in de brouwerij komen, er moet vernieuwd worden, niet alles moet meer bij het oude, vertrouwde, blijven maar hoe pak je dat aan? Daar heeft Theo wel ideeën over: “Een bescheiden stap in die richting is wat nu met prentbriefkaarten gebeurt. Naast de zegels krijgen die ook een aparte plek. Maar er moet meer gebeuren en wel met name op Internet. Daar moeten we meer gebruik van gaan maken. Dat leidt tot meer flexibiliteit dan nu. We komen nu vier keer per jaar bijeen. Maak van de mogelijkheden die Internet biedt meer gebruik en dat kan ene impuls geven aan het verenigingsleven. Wellicht dat daardoor ook meer jongeren aangetrokken worden tot de filatelie”.

Logische vraag die uit deze ontboezeming voortkomt is: “Zijn er voorbeelden in den lande van verenigingen als al Barid die deze koers al varen?” Theo kent die voorbeelden niet en dat is zorgelijk. Al Barid zal met doorgaan op de huidige weg in 2019 het 50-jarig bestaan wel halen, maar de zestig jaar in 2029? De vraag stellen is haar beantwoorden, maar Theo laat zich wat dat betreft niet uit zijn tent lokken.Een buitenstaander over de ledenvergadering van al Barid van 19 mei 2018.

Het eerste dat opviel toen ik De Speeldoos, de vertrouwde vergaderlocatie van de postzegelvereniging in Woerden, betrad was de stilte. Niet ongebruikelijk, verdiept als men gewoonlijk is in de albums vol zegels uit de landen van het Midden-Oosten. Maar nu was het extra stil omdat ongeveer 13 leden de moeite hadden genomen om naar Woerden af te reizen. Jammer, omdat er zo veel moois te bezien was. Neem de brieven en de prentbriefkaarten. Onlangs is er een wedstrijd voor uitgeschreven, het brieventoernooi. Het is een toernooi verdeeld over vier bijeenkomsten, voorjaar en herfst 2018 en voorjaar en herfst 2019. Op drie van de vier bijeenkomsten wordt van de leden verwacht dat men een brief of een briefkaart tentoonstelt voorzien van een begeleidende tekst. Maximaal 2 A4’tjes. Het geheel wordt beoordeeld door een jury, die deskundig mag heten en na afloop van het toernooi wordt de prijswinnaar of winnares bekend gemaakt. Eeuwige roem zal zijn of haar deel zijn. Wie heeft het mooiste verhaal gemaakt bij een prent en er was de Big Bazaar. Op die bazaar waren zegels, albums en prentbriefkaarten te koop voor een spotprijsje. Een goed initiatief lijkt me. Het brieventoernooi kende vier inzendingen. Iets dat met de Post, Telefoon en Telegraaf uit Palestina te maken had, een ansichtkaart uit Smyrna, nu Izmir geheten, met een uitgebreide toelichting, een item over het postkantoor van toenmalig koning Faroek in Caïro en een inzending uit de mandaatgebieden die het Verenigd Koninkrijk ooit had aan de randen van de Arabische, of is het Perzische, Golf?

Weinig leden en dat betekende dat voorzitter Theo Hoofd de vergadering er in heel korte tijd doorheen kon jagen. Dat neemt niet weg dat elk punt wel serieus behandeld werd, maar discussies bleven achterwege en dat scheelt. Belangrijk punt, iets waar deze maand elke vereniging mee te maken heeft, was natuurlijk de nieuwe privacywetgeving. Secretaris Jos Strengholt had daar al op voorgesorteerd, door elk van de nu 52 leden een brief te schrijven met de mededeling welke gegevens van hem of haar op het secretariaat bewaard werden en of men daar toestemming voor wilde geven.  Hoeveel van die leden de brief al geretourneerd hadden werd er niet bij verteld, maar wel de consequentie als men zou reageren. Schrappen van de ledenlijst of gaat de soep niet zo heet gegeten worden als nu door de Brusselse regels opgediend?

Vast agendapunt is altijd weer de roep om versterking van het bestuur. Voorzitter Theo heeft al maanden geleden aangekondigd zijn voorzitterschap te willen overdragen. Maar aan wie? Eventuele gegadigden staan nog niet in de rij, al was het er maar een. Maar ook die mededeling kon nog niet gedaan worden en iets soortgelijks valt te melden over de komende vacature van veilingmeester, nu met verve bekleed door Toon Jansen.

Gelukkig waren er wel gegadigden voor het bemensen van de stand van al Barid, eind oktober, van de Postex in Apeldoorn. Een hele zorg minder.

Verder kwam de stand van zaken nog aan de orde van de special die gemaakt wordt over Sykes-Picot. Initiatiefnemer Sven v.d. Ven  kon melden dat het werk op schema ligt en dat de publicatie op de eindejaarsvergadering in december aan bestuur en leden kan worden aangeboden. Iets om naar uit te kijken dus.

Dat laatste geldt ook voor volgend jaar. Al Barid bestaat dan 50 jaar en dat moet uiteraard op de een of andere manier worden herdacht of zo men wil gevierd.  Maar wie gaat dat doen? Wie gaat deze kar trekken? Vooralsnog was er niemand die zich daarvoor aanmeldde. Maar wat nu niet is, kan zeker nog komen.

Pure nostalgie was in dat verband de herinnering aan het verleden, toen een vooraanstaand lid, huisarts te Vlaardingen, zowat in zijn eentje de hele vereniging droeg. Hij regelde de veilingen met alles wat daaraan vastzat, redigeerde al Barid, zorgde voor de verzending

en hield de bibliotheek bij.

Aan een Einzelgänger, met alle respect, heeft al Barid geen behoefte, maar wel aan een groter draagvlak. Komt dat er niet dan is het toekomstperspectief somber.Februari-vergadering: impressies van een buitenstaander.

De vergadering van al Barid, gehouden op zaterdag 17 februari 2018 in Woerden was redelijk druk bezocht. De stemming was geanimeerd en er waren mooie verzamelingen te zien. Neem b.v. de presentatie van al Barid-lid Avo Kaplanian over de Hejaz. De presentatie had op de recent gehouden Philateliebeurs veel indruk gemaakt en de hoofdprijs gewonnen en dat gaat de maker een reis opleveren naar Brussel, waar hij zijn selectie over dat deel van Saoedi-Arabië opnieuw gaat presenteren.

De ledenvergadering werd voorgezeten door Toon Jansen. Voorzitter Theo Hooft zat in China. Hij zou daar de Chinese jaarwisseling zo maar hebben kunnen meemaken, maar volgens Toon was hij daar voor zijn werk en niet voor een uitstapje. Hij is net met een nieuw bedrijf begonnen en Toon hield de vergadering voor dat al Barid met vernieuwde energie moet blijven zoeken naar een nieuwe voorzitter. Dat geldt trouwens ook voor de positie van Toon als veilingmeester. Hij gaat dit jaar nog door, maar houdt er volgend jaar mee op. Ook in dit opzicht was de toon van Toon somber door het gebrek aan enthousiasme dat hij constateert als het om inzendingen voor de veiling gaat.

In zijn openingswoord toonde Toon zich ook somber. Het ledenaantal loopt terug en hij constateerde een gebrek aan ambitie. Zo kon er onlangs helaas niemand gevonden worden om de kraam op de Philateliebeurs van afgelopen maand in Hilversum te bemensen en dus schitterde al Barid door afwezigheid.

Op de agenda stonden de nodige verslagen en die haalden alle moeiteloos de eindstreep. Wel leverde het financieel jaarverslag enige discussie op. Het ging met name over de portikosten. Het versturen van het ledenblad is duur en wordt duurder. De vraag of het bestuur nooit gedacht heeft aan digitale verzending werd ontkennend beantwoord. Sterker nog: het bestuur was bijna toe aan het nemen van het besluit om daartoe vanaf 2019 over te gaan. De twee of hooguit drie leden die op dit moment nog niet over een mailadres beschikken krijgen het blad gewoon per post toegestuurd.

Het bestuur verwacht verder om op korte termijn met E-Barid aan de slag te gaan. Achter die term gaat een informatiebulletin schuil die met een grotere frequentie gaat verschijnen dan nu het ledenblad. In de E-Barid moeten mededelingen van de kant van het bestuur komen te staan, alsmede artikelen die nu in de gedrukte versie staan. Toon beloofde de vergadering op korte termijn te komen met selectiecriteria waaraan inzendingen door de redactie getoetst zullen worden alvorens te kunnen worden geplaatst. Secretaris Jos Strengholt gaat de redactie voeren en dat zal gebeuren in nauw overleg met webmaster Wim van Geelen.

Toen het over de site ging was het Toon die de leden opriep vooral de schroom te overwinnen om een bijdrage daaraan te leveren. Tot nu toe wordt mondjesmaat van die gelegenheid gebruik gemaakt.

De kas klopte als een bus en dus stelde de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Van Ast en Belonje, voor het bestuur decharge te verlenen. Applaus was er voor penningmeester Folkert Bruining. Een open doekje was er ook voor bibliothecaris Van Zellem, die elke vergadering maar weer zijn bibliotheek meeneemt.  Dat neemt niet weg dat in de waarderende woorden die Toon jegens hem uitsprak ook teleurstelling doorklonk. Want er wordt te weinig naar zijn smaak gebruik gemaakt van deze voorziening. Dus volgde een oproep om de bieb meer te raadplegen.

Goed nieuws was er gelukkig ook. Ser van de Ven, die het project Sykes-Picot leidt antwoordde desgevraagd dat het er absoluut in zit dat de special over wat de beide heren in het Midden-Oosten hebben aangericht, dit jaar nog zal verschijnen. Aan deze editie, die evenals het voorgaande magazine over de Hejaz spoorlijn op A4 formaat verscheen, word meegewerkt door Ronny van Pellecom, Jan van Zellem, Folkert Bruining en Toon Jansen.

En ten slotte nog ander goed nieuws. Toon was aftredend, maar wil zich toch nog een termijn aan het bestuur verbinden. Hulde voor die inzet!

 

  (
  

De Hedjaz Spoorlijn, Postaal en Fiscaal.

De Jaarvergadering werd door het bestuur van de Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld Al Barid benut voor het uitreiken aan de leden van een publicatie over de Hedjaz Spoor;lijn. Ook wel de ijzeren weg naar Mekka genoemd. Een plaats, waar de lijn overigens nooit zou komen, want die liep niet verder dan de tweede heiige stad van de Islam, Medina.

De spoorlijn werd door het Osmaanse Rijk niet alleen aangelegd met de bedoeling om pelgrims te vervoeren, maar ook om sneltroepen te kunnen verplaatsen.  Het hoe en waarom en door wie de lijn werd aangelegd wordt beknopt beschreven in dit boekwerk. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar het postale “gebeuren”. Allereerst worden de belastingzegels aan de orde gesteld. Die werden in gebruik genomen om met de opbrengsten daarvan de spoorlijn te kunnen bekostigen. Prachtige foto's illustreren de tekst, die van streng wetenschappelijk niveau is. Vervolgnes komen de Osmaanse post- en telegraafkantoren stuk voor stuk voor bij en dat waren er nogal wat.

Ook aan de politieke gebeurtenissen uit die tijd, de gevolgen van de Sykes-Picotovereenkomst, die tot de dag van vandaag een heel grote invloed heeft op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten,  wordt aandacht besteed. Door de afloop van de Eerste Wereldoorlog kwam op basis van die overeenkomst, de spoorlijn in vier verschillende landen te liggen. Alle vier met een verschillend postaal en fiscaal regiem. Zij komen alle vier aan de orde.

Al met al is het een indrukwekkende publicatie geworden, waarvoor maar liefst 42 bronnen zìjn geraadpleegd. De publicatie is ook even mooi als zorgvuldig vormgegeven met prachtige foto's . Folkert Bruining, Toon Jansen, Avo Kaplanian en Peter Leever hebben deze publicatie samengesteld. Inhoudelijke ondersteuning is verleend door Oscar van der Vliet en hij kreeg van Folkert het eerste exemplaar overhandigd. Daar zijn foto's van gemaakt en die worden bij dit artikel afgedrukt. Daaraan is nog een foto toegevoegd en wel van een van de locomotieven die op deze spoorlijn hebben gereden. In 2010, een jaar voor het uitbreken van de opstand in Syrië, stond deze locomotief voor het Centraal Station in Damascus. Of die er nu nog staat is niet bekend. Maar er is gelukkig wel een ander monument dat herinnert aan deze spoorlijn: de publicatie van Bruining c.s.

Hulde, grote bewondering en waardering voor het initiatief dat geleid heeft tot deze schitterende publicatie.


De Voorzitter spreekt:


Graag uw aandacht voor de eindejaarsbijeenkomst van 10 december 2016.   

A.      Grotere inzendingen die uit een of meer kaders bestaan, geen eisen alleen dat het met het Al Barid  verzamelgebied  te maken moet hebben.   Inschrijven kan vanaf nu tot 6 december door het sturen van een mail met de titel van uw inzending  naar Theo Hooft email: tisihooft@hetnet.nl

B.      Inzendingen van 1 blad hiervoor hebben we het thema “spoorweg/weg spoor” gekozen. We laten het aan u om een kleurrijke invulling aan dit thema te geven.  Voor deze categorie is vooraf inschrijven niet nodig.  

C.      Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk al die stukken en zegels te verkopen die u dubbel heeft, die een miskoop waren, niet in het verzamelgebied vallen etc. Let wel tegen een vaste prijs van 0.50 of 1.00 euro. U krijgt daarvoor een zijde van een kader toegewezen onder de titel BIG BAZAAR. De organisatie zorgt voor een “centebakkie” bij uw spullen. Ook hiervoor graag opgeven tot 6 december bij tisihooft@hetnet.nl

D.      Voor een ieder die niet met A, B of C mee kan doen zal de organisatie voor gepaste arbeid ter plaatse zorgen.

                Met vriendelijke groet,

 Theo Hooft 

Al Barid op de POSTEX in Apeldoorn.

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars organiseerde  i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), een samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en PostNL, dit jaar voor de achttiende maal de nationale Postzegelshow POSTEX 2016. Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag stond de Americahal in Apeldoorn in het teken van de postzegel.

Postex is een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Met een actief kijk-doe-programma met onder andere: Jeugdfilatelie, handelarenstands, PostNL, Dag van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde filatelisten verenigingen, tentoonstelling, postzegelbergen, gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels en nog veel meer. Ook voor niet-filatelisten is ruime aandacht zoals een tentoonstelling van Creatief met / door postzegels.

Uiteraard stond Al Barid daar ook met een stand, in dit geval in de vorm van een tafeltje met daarop wat tijdschriften, een aanmeldingsformulier om lid te worden en twee zakjes met postzegels ter verkoop.

Het was gezellig druk in de hal, maar het tafeltje van Al Barid werd niet vaak aangedaan door belangstellenden, laat staan dat zich nieuwe leden kwamen aanmelden.

Al Barid was een plaats toegedacht in een rij met vergelijkbare verenigingen. Daaronder die van Griekenland. Die vereniging vierde haar 50-jarig bestaan en deed dat met 70 postzegelkavels. Ons lid Hans Paul Soetens, ook lid van die vereniging, bracht daar het merendeel van zijn tijd door.

Voor de secretaris van die club, Jan Blijleven, was zaterdag een gedenkwaardige dag. De burgemeester van zijn woonplaats Ridderkerk, Anny Attema (PvdA) kwam langs omdat het Z.H. De Koning behaagd had Jan te benoemen als lid van de orde van Oranje Nassau. Uiteraard werd hij namens Al Barid gefeliciteerd  en wel door Theo Hooft en Folkert Bruining.

De Hedjazspoorlijn.

Binnen de vereniging is door meerdere leden het initiatief genomen om, zoals al gemeld tijdens de laatstgehouden ledenvergadering, een Al Barid special uit te brengen over de Hedjaz spoorlijn. Door het enthousiasme ontstaat er een zeer interessant boek van rond de 50 pagina’s vele malen groter dan een normale uitgave van Al Barid.

Het bestuur is van mening dat dit boek, als speciale uitgave van Al Barid,aangeboden moet worden aan de leden. Het bestuur heeft al een aantal sponsors voor dit project gevonden en natuurlijk probeert het ook advertentieruimte te verkopen. Niettemin blijven er nog financiële problemen.

Voorzitter Theo Hooft doet daarom een dringend beroep op de leden van Al Barid om dit initiatief financieel te ondersteunen door een bijdrage over te maken op rekening  NL 12 INGB 0000 5496 00 ten name van FCIW Al Barid onder vermelding van Hedjaz spoorlijn.

Bijgaand nog een foto van een locomotief die rond de eeuwwisseling op die spoorlijn gereden heeft. De loc stond, in ieder geval in 2009, opgesteld voor het station in Damascus. Of de loc er nu nog staat, na al die oorlogsellende, is niet bekend..


.

 Kaart