Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

VEILINGLIJST bijeenkomst FCIW 30 november 2019
Schriftelijke biedingen dienen uiterlijk 29 november bij de veilingmeester te zijn: A.J.Jansen,
Churchillweg 114, 6706AE Wageningen, of per email: toon.anton@online.nl
Schriftelijke bieders kunnen bij de veilingmeester een scan aanvragen, maar uitsluitend van
enkelvoudige kavels (dus bv. een poststuk of beperkt aantal zegels) en niet meer dan 3 scans per
lid.
Verklaring gebruikte afkortingen: pwst = postwaardestuk; anskrt = ansichtkaart; brfkrt = briefkaart;
lpblad= luchtpostblad (aerogram); brfst = briefstuk (fragment); env = enveloppe; rzb =
rondzendboekje; az/vz = achter-/voorzijde; sr = stempel; akst = aankomststempel; MS = Miniature
Sheet (blok/velletje); CTO (Cancelled to Order) = afstempeling op verzoek; (z)f = (zeer) fraai; pf of **
= postfris; * = ongebruikt met plakker; cw = cataloguswaarde; SG =Stanley Gibbons; Mi = Michel; Yv
=Yvert; C&W = Coles &Walker; H&G = Higgins & Gage; NP = Nile Post
Nr Omschrijving                          Inzet €

01 Algerije: censuurbrief naar Génève Bod v

 02 Egypte: anskrt st PYRAMIDS 20.XII.11 naar Brussel 3.00z

 03 Egypte: anskrt PORT-Said 15 NO 22 naar Rotterdam 3.00z

04 Egypte: brfkrt 4 Mills van Cairo naar Duitsland 3.00z

05 Palestina. anskrt frankering EEF 2 mills verzonden uit Jaffa via Port-Said naar Brussel st. O.E.T.A. – E.E.F. 27 JU 20 7.00z

06 Egypte: brfkrt 4 mills ongebruikt 2.00z

07 Egypte: dubbele brfkrt 4 op 5 mills van Port-Said naar Katwijk 26 XI 07 5.00z

08 Egypte: dubbele brfkrt 3 op 5 mills ongebruikt 4.00z

09 Palestina: brfkrt verzonden binnen Tel-Aviv 5 JU 39 2.00z

10 Palestina: brfkrt frankering 2x 2 mills 25 OC 40 2.00z

11 Frans kantoor Port-Said: postblad 25 c. ongebruikt. 5.00z

12 Frans kantoor Port-Said: envelop 5 c ongebruikt 4.00z

13 Frans kantoor Port-Said: brfkrt 10 c ongebruikt 7.00z

14 Frans kantoor Alexandrië: postblad 25 c ongebruikt 4.00z

15 Frans kantoor Alexandrië: postblad 15 c ongebruikt 7.00z

16 Egypte: R-brief van Sultan Hussein naar Luzern 29 OC 39 4.00z

17 Egypte; pakketkaart frankering 10+20+100 mills ‘First Fuad’ naar Bern (twee ponsgaten en vertic. vouw; zegels niet geraakt) 3.00z

18 Palestina: complete set PFLP propagandazegels** 10.00k

19 Palestina: 4 ** labels Palestine Arab Organisation (schaars!) 10.00k

20 Ottomaans Syrië: anskrt van DAMAS 18.8.15 naar Beyrouth (ak op vz) 12,50k 21 Palestina: 5 oude, gekleurde anskrtn ongebruikt 7,50k

21 Palestina: 5 oude, gekleurde anskrtn ongebruikt 7,50k

 22 Palestina: 6 perfins APC 10.00k

23 Irak: 14 verschillende toeslagzegels voor “Hulp aan Palestina’(gebruikt) 15.00k

24 Jordanië: SG 776a ‘Fils’ ontbreekt in verticaal paar** 5.00k

25 Jordanië 1930: SG nrs 194bc, 195a, 196AH, 198b, 200b en 201a; alle met moeilijke tanding 13½:13 cw alle zegels postfris!! £212 25.00k

26 Jordanië: 7 verschillende toeslagzegels voor ‘Hulp aan Palestina” (gebruikt) 8.00k

27 Jordanië: 10 brieven met verschillende Jerusalem stempels 10.00k

28 Jordanië: 35 verschillende fiscaalzegels; hoge cw! (schaars!) 20.00k

29 Saoedi Arabië 2008: SG MS 2210 (£65) Arab Post Day 10.00j

30 Jemen 1960/2: Olympic Games SG 126/30 + 231/3 (£48) 5.00j

31 Jemen 1962: Nubian monuments SG 159/60 + ms 160a (£42) 4,50j

32 Syrië Alexandrette 1932: brief van Souveidie naar Aleppo 7.00j

33 Syrië Alexandrette 1931: brief van Kessiab via Antioche naar Aleppo 7.00j

34 Egypte: miri zegel op brief (stukje flap mist) 7,50j

35 Egypte: 80 jaar postzegels SG MS311* (£100) zf! 20.00j

36 Libanon 1924: brief naar Duitsland; mooie frankering! 6.00j

37 Libanon: brief met verplichte toeslag naar Saoedi Arabië (toeslag voor aardbevingsslachtoffers was alleen verplicht op post naar leden Arabische Postunie!) 7,50j

38 Turkije: serie postfrisse plakzegels t.b.v. de luchtvaart (?) 5.00j

39 Libanon 1932: rijkelijk beplakte R-brief waarbij één zegel (SG153b £70) met kopstaande opdruk! 15.00j

40 Paquebot 1877: Frans zegel 40 c met Paquebot stempel (koopje!) 5.00j

41 Frans kantoor Alexandrië: strip van 3x 40 c ‘Napoléon Lauré’ met nr st 5080 9.00j

42 Italiaanse Levant: brfkrt met prachtstempel COSTANTINOPOLI 10 GIU 13 7,50j

43 Oostenrijkse Levant 1901: brfkrt uit Bohemen naar Beyrouth ak. 10.6.01 7.00j

44 Duitse Levant 1905: anskrt van Beirut naar Duitsland 7.00j

45 Brits kantoor Tangier: jubileumserie 1957 ** 3,50j

46 Alexandrette (sandjak): 9 zegels/briefstukjes met verschillende Ottomaanse strempels (6x Alex., 1x Antakié, Suveida en Beylan) 10.00j

47 Alexandrette: Frans zegel Napoléon 80 c met nummerstempel 5079 (zegel heeft horizontale vouw) 5.00j

48 Alexandrette: anskrt via Frans kantoor 23.11.09

49 Alexandrette: brief gefrankeerd EEF 1 piaster zegel verzonden 3.7.19 naar Berlijn (brief was tweemaal licht gevouwen; zegel puntgaaf); censuur op az. 10.00j

50 Alexandrette: luchtpost brief naar USA ‘via Tripoli en Marseille) interessant! 15.00j

51 Alexandrette 1938: anskrt frankering 6 pi Van ANTIOCHE naar Brussel 10.00j

52 Alexandrette: luchtpost serie 1-8; gebruikte pracht ex.! 30.00j

53 Libanon 1977: “Port Payé” brief dd 28.3.77 naar Lausanne (burgeroorlog!) 5.00j

54 Syrië 1930: anskrt van PALMYRE via HOMS naar ALEPPO (vier schitterende stempels voor- en achterzijde!) 12,50j

55 Ottomaans Turkije AIN TAB: 5 verschillende stempels op briefstukjes 12,50j

56 Libanon: UPU bloc SG MS393a** (£110) 20.00j

57 Egypte: anskrt Paquebot Alexamdrië met Italiaanse zegels met perfin LT (Lloyd Triestino); ak San Stefano op voorzijde (interessant!) 12,50j

58 Egypte: Suez Kanaal 40 c* (echt! Iets korrelige gom) NP $150 30.00j

59 Egypte 1934: twee hoogste waarden UPU NP C59 en C60 ($300) 50.00j

60 Irak: luchtpostblad naar Canada; frankering 35 fils 7,50j

61 Egypte: luchtpostblad NP SALS3; met wmk EXTRA STRONG 10.00j

62 Syrie/Liban: PAQUEBOTS cover Beyrouth 1887 naar Marseille 20.00j

63 Egypte 1930: postblad NP SLS10a met bijfrankering 10 mills voor Aantekenen 15.00j

 64 Egypte1922: postblad NP SLS9 met bijfrankering 10 mills voor Aantekenen 25.00j

65 Soedan: envelopje 5 mms op 2 mills Messellemia naar Khartoum, 8,50j

66 Irak 1944: brief met dubbele censuur naar New York 6.00j

67 Gaza 1955: brief 10 mills naar Cairo 7,50j

68 Egypte 1907: anskrt SEMIRAMIS HOTEL naar Parijs 12,50j

69 Irak 1933; anskrt naar Tsjecho-Slowakije 6,50j

70 Britse kantoren Marokko: 21 zegels * (geen doubletten) cw £65 9.00j Partijtjes

71 Jordanië: 21 verschillende brieven met eerstedag-afstempelingen 15.00k

 72 UAE: partijtje complete postfrisse series cw £175 15.00js

73 Qatar: partijtje complete postfrisse series; cw £175 15.00js

74 Kuwait: partijtje complete postfrisse series cw £198 15.00js

 75 Irak: partijtje in insteekboek 5.00j

76 Palestina & Levantkantoren: rondzendboekje, restwaarde €300+ 22,50j

77 Qatar: SG 1145 (8x in velletje);1153/58; MS1167; MS1159; MS1175 **(£45) 7,50j

 

Insteekboeken/bladen, albums e.d.

78 Palestina: insteekblad met 12 verschillende ** Al-Fateh labels (schaars in deze kwaliteit!) 30.00k 79 Golfstaten: 4 ongebruikte luchtpostbladen 5.00k

80 Soedan: postfrisse restant verzameling periode 1956-1977 15.00k

 81 Alexandrette/Hatay: complete collectie op blanco bladen **/*/0 70.00j

82 Irak 1949: 2 blocs SG MS 338* (£120) 30.00j

83 Egypte/Turkije: grote partij in insteekboek 50.00j

84 Midden Oosten 18 bladig insteekalbum met wat restpartijtjes 3,50j

85 Bahrein: series 720/740 en 756/9 in postfrisse vellen; specimen 4.00j

86 Soedan: restant collectie op albumbladen 15.00j

 

Diversen (deze keer veel literatuur!)

 87 Handbuch der Briefmarkenkunde; 16 deeltjes ex Zonneveld! 15.00j

88 Egypte: Fred J. Melville “Egypt”leuke, indertijd door SG uitgegeven catalogus 5.00k

89 Palestina: Arabische uitgave van oorspronkelijke Engelstalige publicatie 7,50k

90 Jordanië/West Bank: 10 telegrammen met niet vaak geziene stempels 7,50k

91 Jordanië/West Bank: 10 postale formulieren 7,50k 92

Middle East: SG catalogue Part 19 (2009) (ligt uit de band!) 2,50j

 93 Ottomaans Turkije: “The Duloz collection”zeer fraaie catalogus! 2,50j

94 Palestina: Avi Shlaim, “The Politics of Partition” King Abdullah, the Zionists and Palestine 1921-1951 6.00j

 95 Scheepvaartlijnen: Umberto de Bianco, “Il Lloyd Austriaco e gli annulli maritimi” Klassieker!! Opbrengst voor de vereniging! 30.00ab

 96 Syrië: Alex. Kaczmarczyk, “Philatelic History of the Arab Kingdom of Syria”, Rodney/Unwin 2002; Klassieker!! Opbrengst voor de vereniging! 30.00ab

97 Oman: Postal History of Oman 1856-1985 (uitgave: Ministry of PTT Oman) Opbrengst voor de vereniging! 5.00ab

98 Yvert & Tellier, Catalogue de Timbres Poste 1929. De hele wereld in één band! 2.00j

 99 R.J.Thoden editor, Reference Manual of Saudi Arabian Forgeries 12,50j

100 Qatar: 100 merendeels gebruikte zegels 10.00j

101 Victoria: blanco album 5.00j

102 Brievenalbum 3.00j

 

Nagekomen kavels


103 Midden Oosten: vele gebieden in 64 pp insteekboek 20.00h

104 Syrië, Egypte, Brits Marokko: partij in 48 pp insteekboek 25.00h

105 Egypte en vele andere landen: partij in 16 pp insteekboek 15.00h

106 Dubai etc.: veel velletjes in 12 pp insteekboek; veel motief! 20.00h

107 Aden en federated states: zeer hoge cataloguswaarde! 25.00h

108 Spaans Marokko: voornamelijk ongebruikt/postfris; in A5 insteekboek 25.00h

 109 Klassieke partij op insteekkaarten: cat. waarde meer dan 100 0 euro! 30.00h

110 Ethiopië: 2 ansichtkaarten 5.00h

111 Tunesië: briefkaart naar Oostenrijk 5.00h

112 Algerije: 80 ansichtkaarten 10.00h

113 Irak: tientallen kaartjes met vaak complete series 20.00h

 114 Ethiopië 1931: Potez Air luchtvaartzegels met plakker 4.00h

115 Egypte: partij knipsels 1.00h

116 Egypte: kaartje postfrisse zegels 2.00h

117 Algerije 1905: postwaardestuk naar Frankrijk 2.00h

118 Irak: ‘postal savings bank’ 4 R-brieven + 3 R-luchtpostbrieven 5.00h

119 Brief van Nederland naar Port Said (Traffic B 15 II 31) 2,50h

120 Dubai : vissen en vlinders 1.00h

121 Egypte: oudere zegels; stempels!? 7,50h

122 UAE: originele postzak 20.00h

123 Egypte: 3 ‘Horus Graphics’ ansichtkaarten (onbeschreven) 5.00h

124 Egypte 3 hotelpost kaarten (onbeschreven) 2.00h

 

 

 Opbrengsten veiling 21 september 2019 (niet vermelde kavels gingen retour) 01: 22.00; 02: 5.00; 06: 2.00; 07: 11.00; 08: 11.00; 09: 5.00; 10: 8,50; 12: 20.00; 14: 9.00; 15: 17,50; 16: 12,50; 26: 10.00; 28: 6.00; 29: 10.00; 30: 7,50; 31: 6.00; 38: 2,50; 39: 5.00; 41: 25.00; 43: 25.00; 47: 130.00; 51: 3.00

Kaart