Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)


Al bijna 50 jaar de ontmoetingsplaats van verzamelaars van postzegels, fiscaalzegels en postgeschiedenis van landen uit de Islamitische wereld

The Dutch Society of stamp collectors of Islamic countries
Nieuw toegevoegd : Zeppelins in Egypte ( in Artikelen)  en de

veiling


 


Wij komen vier keer per jaar in Woerden bij elkaar in clubgebouw Excelsior

 van 10:00 tot circa 14:30

in 2020 wordt/ werd op de volgende data vergaderd:

22 februari, 12 september en 21 november

Adres : Singel 45A,  3442 AL Woerden,  tel.: 0348 – 4187 70

Op onze bijeenkomsten is er gelegenheid tot ruilen, kopen en uitwisseling van kennis. 
Er is een veiling met een ruime sortering aan materiaal uit de verschillende gebieden en ... er worden regelmatig voordrachten gehouden over onderwerpen uit ons verzamelgebied. Er is een rondzenddienst met boekjes van - wanneer mogelijk - een beperkt gebied; deze is natuurlijk afhankelijk van het aanbod van rondzendboekjes


De vereniging heeft een
bibliotheek met (hand)boeken en publikaties over de filatelie van ons verzamelgebied.  Deze werken kunnen worden geleend door leden van onze vereniging. Een overzicht van de beschikbare titels is verkrijgbaar bij onze bibliothecaris (zie bij bestuur voor de contactgegevens).

Daarnaast wordt een aantal keer per jaar het tijdschrift Al Barid uitgegeven met artikelen over deze verzamelgebieden. Momenteel komt Al Barid drie tot vier keer per jaar uit.

Onze vier keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief met o.a. de agenda voor de komende bijeenkomst bevat ook een rubriek Vraag en Aanbod waarin leden de door hen gezochte of aangeboden literatuur, postzegels, poststukken etc. kunnen aangeven.

 

 

Tijdens de bijeenkomsten:

·      Heeft u de mogelijkheid iets aan uw medeleden te laten zien, een brief, een serie, albumbladen. In de zaal zijn daarvoor kaders beschikbaar.

·      Kunt u iets presenteren, een paar foto’s of een voordracht. Wij brengen graag computer en beamer mee. Graag vooraf even kortsluiten met Theo Hooft.

·      Kunt u kleine spullen, al of niet binnen het Al Barid verzamelgebied, verkopen tegen een vaste prijs in de Big Bazar.

 

Oproepen !:

Graag herinneren we u er aan een update door te geven van uw verzamelgebieden (dat hoeft zich niet te beperken tot de islamitische wereld !) en een lijst met literatuur uit de eigen bibliotheek ; info naar wim.poppelaars@hotmail.com .

 

De volgende bijeenkomsten:

Alle bijeenkomsten worden in het clubhuis van Fanfarecorps Excelsior te Woerden gehouden.

 

Voordrachten: 

Wilt u ook iets over uw verzameling vertellen? U kunt uw materiaal aanleveren voor een voordracht. De voorzitter is bereid uw materiaal om te zetten in een powerpoint-presentatie.

 

Bibliotheek

Algemeen. Indien u een boek uit de bibliotheek wilt lenen gelieve u dit per e-mail of telefonisch (0186-640130) aan de heer van Zellem door te geven. Hij stuurt u dan de literatuur toe of neemt e.e.a. bij de volgende vergadering mee. U kunt de nieuwe bibliotheeklijst per e-mail of telefonisch aanvragen. Per e-mail ontvangt u de lijst gratis.  Telefonisch besteld kunt u deze gratis op de eerstvolgende bijeenkomst in ontvangst nemen of laten opsturen voor € 1,-. De biliothecaris verzoekt de leden de boe  ken die ze meenemen, op de lijst te zetten! E-mailadres bibliothecaris: bibliotheekalbarid@gmail.com of gjvanzellem@gmail.com

 


Afsluiting

 

Tijdens de bijeenkomsten:

·       Heeft u de mogelijkheid iets aan uw medeleden te laten zien, een brief, een serie, albumbladen. In de zaal zijn daarvoor kaders beschikbaar.

·       Kunt u iets presenteren, een paar foto’s of een voordracht. Wij brengen graag computer en beamer mee. Graag vooraf even kortsluiten met Theo Hooft.

·       Kunt u kleine spullen, al of niet binnen het Al Barid verzamelgebied, verkopen tegen een vaste prijs in de Big Bazar.

 

Oproepen !:

Graag herinneren we u er aan een update door te geven van uw verzamelgebieden (dat hoeft zich niet te beperken tot de islamitische wereld !) en een lijst met  literatuur uit de eigen bibliotheek ; info naar J.M. Strengholt, secretaris, jos@strengholt.info

 

De volgende bijeenkomsten:

Alle bijeenkomsten worden in het clubhuis van Fanfarecorps Excelsior te Woerden gehouden.

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configureer deze downloadwidget

Configureer deze downloadwidget

 

Kaart