Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)


Al bijna 50 jaar de ontmoetingsplaats van verzamelaars van postzegels, fiscaalzegels en postgeschiedenis van landen uit de Islamitische wereld

The Dutch Society of stamp collectors of Islamic countries


Wij komen vier keer per jaar in Woerden bij elkaar in clubgebouw Excelsior

 van 10:00 tot circa 14:30

Al Barīd  is al meer dan 50 jaar de ontmoetingsplaats van verzamelaars van postzegels, fiscaalzegels en postgeschiedenis van landen uit de Islamitische wereld!

De vereniging komt vier keer per jaar in Woerden bij elkaar van 10:00 tot circa 14:30 in clubgebouw Excelsior Singel 45A,  3442 AL Woerden,  tel.: 0348 – 4187 70

Bijeenkomsten: zie "Ledenvergaderingen"

Daarnaast wordt een aantal keer per jaar het tijdschrift Al Barīd uitgegeven met artikelen over deze verzamelgebieden. Momenteel komt Al Barīd  drie keer per jaar uit.

Bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid tot ruilen, kopen en uitwisseling van kennis. 
Er is een veiling met een ruime sortering aan materiaal uit de verschillende gebieden. Er worden regelmatig voordrachten gehouden over onderwerpen uit ons verzamelgebied. Voor een computer en beamer wordt gezorgd. Ook kan het bestuur u ondersteunen met het omzetten van uw materiaal in een powerpoint-presentatie. Graag vooraf even kortsluiten met de secretaris. Verder heeft u de mogelijkheid iets aan uw medeleden te laten zien, een brief, een serie, albumbladen. In de zaal zijn daarvoor kaders beschikbaar.

Bibliotheek

De vereniging heeft een bibliotheek met (hand)boeken en publicaties over de filatelie van ons verzamelgebied. Deze werken kunnen worden geleend door leden van onze vereniging. Indien u een boek wilt lenen gelieve u dit per e-mail of telefonisch (0186-640130) aan de bibliothecaris door te geven. Hij stuurt u dan de literatuur toe of neemt e.e.a. bij de volgende vergadering mee. U kunt de nieuwe bibliotheeklijst per e-mail of telefonisch aanvragen. Per e-mail ontvangt u de lijst gratis. Telefonisch besteld kunt u deze gratis op de eerstvolgende bijeenkomst in ontvangst nemen of laten opsturen voor € 1,-. 

E-mailadres bibliothecaris: redactie.pv.albarid@gmail.com
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart