Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Ons blad Al Barid

Ons blad komt minstens twee keer per jaar uit. Wanneer voldoende copy beschikbaar is worden er drie of vier nummers per jaar uitgegeven met artikelen en meldingen van onze leden. Een index op de nummers 1-75 van het blad is te vinden onder Nieuws·     

 
 
  


 


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Kaart