Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Ons blad Al Barid

Ons blad komt minstens twee keer per jaar uit. Wanneer voldoende copy beschikbaar is worden er drie of vier nummers per jaar uitgegeven met artikelen en meldingen van onze leden.

De inhoudsopgave van het meinummer van dit jaar geeft een beeld over de variatie in onderwerpen.

Inhoud

Auteur

Pag.

Twee interessante Egyptische poststukken

Roland Dauwe

2095

Scheepslijnen via de Rode Zee, Aden, Djibouti rond 1900
Deel II: Britse lijnen

Folkert Bruining

2098

WO I en postcensuur in het Ottomaanse Rijk - 4

Hans Paul Soetens

2108

Rariteiten rondom Frans Somaliland

Folkert Bruining

2114

Waarschuwing

Toon Jansen

2117

Het warenhuis Simon Arzt Port Saïd

Toon Jansen

2117

 Andere bronnen  

 


 
Al-Barid Special 2 (ABS2)

Leden van Al-Barid, vervolg informatie

19-11-2017

 

Na de vergadering van afgelopen zaterdag (18/11) kunnen we echt uit de startblokken: er is een timing, er zijn een aantal schrijvers, de eisen aan tekst en illustraties zijn bekend – zie hieronder. Er kunnen trouwens nog steeds schrijvers bij (zie tabel) en ook illustraties zijn zeer gewenst.

 

Timing:

·            we mikken op publikatie eindejaarsvergadering 2018, dat houdt in dat

·            teksten moeten bij mij zijn voor 1-6-2018

·            illustraties kunnen vanaf nu, maar ook uiterlijk voor 1-6-2018 naar Theo Hooft

 

Teksten:

·            liefst in het Engels, maar Nederlands kan uiteraard ook

·            met een lengte ongeveer zoals aangegeven in de hoofdstuktabel (er is een maximum, ~50pg, voor het geheel omdat een dikkere special grotere kosten meebrengt omdat er dan gelijmd ipv geniet moet worden)

·            (denk aan 10 dpi letter – Times New Roman bijv.)

 

Illustraties:

·            we verzoeken ieder lid na te gaan of er iets aardigs in haar/zijn verzameling zit, er is nog lang niet genoeg aan materiaal,

·            (voor de schrijvers:) niet in de teksten opnemen maar apart opsturen/afleveren

·            scans bij voorkeur op 600 dpi, vanaf 300 dpi acceptabel, als jpeg of zo maar niet als pdf

 

 

Als titel zijn er al een aantal bedacht, meer suggesties? (moeten we later uit kiezen)

1. The aftermath of World War I in the Middle East – the demise of the Ottoman Empire.

2. An Anglo-French tȇte-à-tȇte and the course of the history of the Middle-East

3. Straight lines in the sand

4. …..

 

 

 

 

 

 

(in geel de aanvullingen sinds 6/11)

onderdeel

subonderdeel/
  subtitel

trefwoorden

suggesties filatelie

voorlopige lengte van de tekst

(in pagina 10dpi)

wie?

1. Introduction

 

·             the importance   of the ME to the Great Powers (oil, sea lanes, ...)

·             scope of   Special

·             period

·             region

?

1

SV

2. Ottoman Empire early   20 th century

 

3

FB 

2.1 organization of the   Empire

vilayets

zegels met stempels uit   de vilayets

 

 

 

2.2 foreign Post Offices

moet dit er in?   illustreert wel de (on)macht van de sultan

dito

 

 

 

2.3 geopolitical   situation of the Empire

·             weak empire (e.g.   Balkan wars, no modernization)

·             role of DE

vroege militaire of   veldpost van DE?

 

 

3. The first World War

 

 

  

3.1 the beginnings

·             Serajevo and   then...

·             agreement with   DE

?

1

(SV)

 

3.2 on the battlefield

·             sinai/palestine   campaign

·             mesopotamian   campaign

·             (EEF; forces   from India, GB, FR, Arab, Ottoman, DE, KuK, ...)

veldpost van de diverse   troepen,

censuur in de regio

4

HvE: KuKleger (<0.5)

(SV voor de rest)

 

3.3 Arabian revolt

·             Arab   nationalism

·             Hussein's role

·             Lawrence' role

·             McMahon   correspondence

·             revolt proper   and assistance to Sinai/Palestine campaign

? (jordanie gaf in 2003   een velletje uit met alle Hasjemieten)

2

Harrie Wiersema:   Lawrence (of heel 3.3?) ja, heel 3.3 (14/11)

 

3.4 on the negotiation   table

·             Sykes-Picot

·             Balfour

? (Israel gaf later   zegels uit met Balfour)

2

Ap   Koopman (18/11) (Bart Belonje voor de   Balfour zegel(s))

 

3.5 peace treaties

·            Sèvres

·            San Remo

·            Lausanne

Turkije gaf Lausanne   serie uit

3

Ap Koopman

4. Developments after   1918

 

 

zie noot 

4.1 the first years:   turmoil, drawing borders

(het ontwarren van de   belangen van FR en GB en de Hasjemieten – oorlog tussen vroegere “vrienden”)

·             Kingdom Syria

·             outcome of   promises to Hussein

·             Palestine   borders

·             grand liban

koninkrijk Syrie

verder?

3

(SV)

 

4.2 the new entities

·             Syria (i.c.   Alexandretta, Hatay, Rouad)

·             Libanon

·             Iraq

·             TransJordan

·             Palestine   (tweede en derde Aliya)

eerste zegels van die   streken

4

Ap Koopman (zeker eerste   punt, denk aan tijdslimiet 1924)

Irak –   Theo Hooft (18/11)

(SV voor de rest)

 

4.3 fate of Hasjemite   Hedjaz

conquered by Saoud

zegels (en overdrukken!)   van Hedjaz

1

(SV)

5. Epilogue

 

 

 

1

(SV)

 

noot: Oscar van Vliet wijst op het hergebruik van Ottomaanse belastingszegels in de nieuwe gebieden.... (zie zijn Filatelie publicaties)

 

 

De projecgroep bestaat op dit ogenblik uit

Ser van der Ven: “trekker”

Theo Hooft: opmaak kaartjes en illustraties
Toon Jansen/Folkert Bruining: inhoudelijke redactie