Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Ons blad Al Barid

Ons blad komt minstens twee keer per jaar uit. Wanneer voldoende copy beschikbaar is worden er drie of vier nummers per jaar uitgegeven met artikelen en meldingen van onze leden.

De inhoudsopgave van het meinummer van dit jaar geeft een beeld over de variatie in onderwerpen.

Inhoud

Auteur

Pag.

Twee interessante Egyptische poststukken

Roland Dauwe

2095

Scheepslijnen via de Rode Zee, Aden, Djibouti rond 1900
Deel II: Britse lijnen

Folkert Bruining

2098

WO I en postcensuur in het Ottomaanse Rijk - 4

Hans Paul Soetens

2108

Rariteiten rondom Frans Somaliland

Folkert Bruining

2114

Waarschuwing

Toon Jansen

2117

Het warenhuis Simon Arzt Port Saïd

Toon Jansen

2117

 Andere bronnen