Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Ons blad Al Barid

Ons blad komt minstens twee keer per jaar uit. Wanneer voldoende copy beschikbaar is worden er drie of vier nummers per jaar uitgegeven met artikelen en meldingen van onze leden.

De inhoudsopgave van het meinummer van  2018, editie 83, geeft een beeld over de variatie in onderwerpen.


From Bethlehem with love

Avo Kaplanian

Quarantainestation El Tor

Theo van der Veen

Geografische postzegeluitgiften in de Islamitische wereld van 1967

Ap Koopman

Het postkantoor van Heliopolis

Jos Strengholt

Specimen: omissie of opnamebeleid

Willy Pijnenburg

Nogmaals Egyptisch Nubië

Roland Dauwe Andere bronnen  

 


 
 

 

 

 

 

 

(

 


 

 

 


                                                                      


 


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kaart